Budżet Gminy Żychlin uchwalony

Dodane przez Urząd Gminy Żychlin

W ostatnią środę odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie. Głównym punktem obrad było uchwalenia budżetu Gminy Żychlin na bieżący rok. Ponadto radni podejmowali uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie, wieloletniej prognozy finansowej, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r., Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz podjęli ważną uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie – zmiana siedziby szkoły od 1 września 2019 r. w związku z wygaszaniem gimnazjum.


Członkowie Rady Miejskiej po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu i wysłuchaniu prelekcji Burmistrza Gminy Żychlin na temat najważniejszych założeń w gminnym budżecie, który zaznaczył, że budżet ten jest budżetem „przejściowym" pomiędzy kadencjami, i niejednokrotnie będzie zapewne modernizowany, jednogłośnie przyjęli uchwałę zatwierdzającą budżet Gminy Żychlin na 2019 r.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia budżetu na 2019 rok:

DOCHODY

Kwota planu dochodów na 2019 rok wynosi 43.625.779,20 zł.


Ogólna kwota dotacji na zadania bieżące gminy w 2019 roku wynosi 12.193.590 zł., w tym na dofinansowanie zadań własnych gminy 1.574.611 zł., na realizacje zadań zleconych do realizacji gminie 10.618,979 zł.


Planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok to kwota 9.535.085 zł, w tym:

  • Subwencja oświatowa to kwota 6.767.849 zł,
  • Subwencja równoważąca to kwota 650.361 zł,
  • Subwencja wyrównawcza to kwota 2.116.875 zł.


Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynosi 9.323.682 zł, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie 1.300.000 zł.


Kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 6.595.000 zł, podatku rolnym 796.400 zł, podatku od środków transportowych 236.000 zł.


WYDATKI

Na wydatki budżetu gminy w 2019 roku planuje się kwotę 45.054.143,20 zł; z której 42.945.032,20 zł to kwota planowanych wydatków bieżących, 2.109.111 zł to kwota planowanych wydatków majątkowych.


Wydatki w poszczególnych działach przedstawione są w tabeli Nr 4 do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.


Największą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną (już nie jest to oświata) – kwota 15.630.806,09 zł. Jest to istotna zmiana odzwierciedlająca zmianę kursu polityki społecznej Państwa.


W kwocie wydatków zabezpieczone są środki finansowe na wypłatę zasiłków i dodatków mieszkaniowych dla klientów pomocy społecznej zarówno z dotacji celowych, jak również finansowane ze środków własnych (kwota 12.527.906 zł). Istotną częścią wydatków są koszty programu „500 plus".


Znaczną część wydatków przeznacza się oczywiście na oświatę, która do niedawna była wiodąca pozycją wydatkową budżetu. 15.154.310,17 zł.


Nadmieniamy zwyczajowo, że kwota subwencji na 2019 r. nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek subwencjonowanych, tj. szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Dopłata do placówek subwencjonowanych z dochodów własnych gminy wynosi 3.715.636 zł.


Wydatki inwestycyjne gminy zaplanowano w kwocie 2.209.111 zł. Najważniejsze zadania to modernizacja drogi w Drzewoszkach (przy wsparciu UE) i modernizacja obiektu dla Szkoły Podstawowej Nr 1.


Planowany deficyt budżetu na 2019 rok wynosi 1.428.364 zł.


Gmina udzieli w bieżącym roku dotacji m.in.:

– dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie w kwocie 1.050.000 zł.

– dla instytucji kultury 1.217.000 zł.


Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 (kliknij tutaj)

Zobacz także

EtnoPuls – z północy na południe łódzkie…

[ZDJĘCIA] Nagrodzeni nauczyciele szkół i…

Wybory do Sejmu: Jak głosowano w naszym …

[ZDJĘCIA + WIDEO] Cezary Olejniczak popi…

[ZDJĘCIA] Dzisiejsze zwycięstwo KS Kutno…

[WIDEO] Senator Przemysław Błaszczyk pre…

Nerwowa końcówka meczu przy Kościuszki. …

Wyszedł z Domu Pomocy Społecznej i zagin…

[ZDJĘCIA] W Starostwie Powiatowym w Kutn…

Zbliża się Bieg im. Agaty Matejczuk. Wys…

[ZDJĘCIA] W Kutnie powstanie stacja łado…

KS Kutno: Po trzy punkty! "Jedynka…

Zemsta w nowej odsłonie Kutnowskiej Amat…

RSM Pionier - Ogłoszenia

Dachowanie osobówki na autostradzie. Na …

[WIDEO + ZDJĘCIA] Wypadek w Kajewie, cię…

WAŻNE: Koszmarny wypadek w Kajewie. Trwa…

Stand-up Comedy Show w Kutnie. Wystąpi R…