Grzegorz Chojnacki: "Radni pracowali bardzo intensywnie"

Dodane przez EKU24.net

Zakończenie każdego roku to przede wszystkim czas na wszelkiego rodzaju podsumowania. W związku z tym przepytaliśmy Przewodniczącego Rady Miasta Kutno, Grzegorza Chojnackiego. Jak radny podsumował pracę w tych mijających dwunastu miesiącach?


Wielkimi krokami zbliża się koniec 2017 roku. Jak podsumuje Pan działania Rady Miasta Kutno w tym okresie?
- W Radzie Miasta Kutno funkcjonuje 5 stałych komisji: Komisja Rewizyjna - przewodniczący Przemysław Zawadzki, Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
- przewodniczący Zenon Kurczewski, Komisja Rozwoju Miasta, Gospodarki Gruntami i Ograniczania Bezrobocia - przewodniczący Krzysztof Matusiak, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Praworządności – przewodniczący Robert Feliniak, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji - przewodniczący 
Joanna Podemska. Stałe komisje Rady Miasta Kutno odbyły łącznie sześćdziesiąt pięć posiedzeń, w tym odbyło się trzynaście kontroli Komisji Rewizyjnej. Komisje skierowały do Prezydenta Miasta Kutno 101 wniosków.


- W 2017 roku radni obradowali na siedemnastu sesjach, w tym: siedmiu zwołanych na wniosek Prezydenta Miasta Kutno, cztery zwołane na wniosek ¼ ustawowego składy Rady oraz sześć zwołanych w trybie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (łącznie pracowano na sesjach 21 godzin i 31 minut). Pracownicy Biura Rady Miasta Kutno sporządzili 15 protokołów liczących ogółem 295 stron maszynopisu. Rada Miasta w 2017 roku podjęła 124 uchwały.


- Radni Rady Miasta Kutno w okresie sprawozdawczym skierowali do Prezydenta Miasta Kutno 94 interpelacje, w tym 94 pisemne oraz 37 zapytań, w tym 28 ustnych i 9 pisemnych. Adresowanych pism do Rady Miasta Kutno wpłynęło 17 a do Przewodniczącego Rady Miasta Kutno - 79. Myślę więc, że radni w minionym roku pracowali bardzo intensywnie.


W mijającym roku udało się zrealizować wiele inwestycji, większych i mniejszych. Która z nich, według Pana, jest największym sukcesem?
- Moim zdaniem największym sukcesem jest realizacja Budżetu Obywatelskiego. Nie jest to pojedyncze, duże zadanie, ale kilkanaście mniejszych. Sukces polega na zaangażowaniu olbrzymiej ilości mieszkańców zarówno przy składaniu projektów, jak i przy głosowaniu. Jest to dowód na tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego. Uważam również, że sukcesem było wprowadzenie reformy oświaty. Jest to zasługa Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz placówek edukacyjnych. Mimo, że prywatnie nie jestem zwolennikiem tej reformy.


Jakie były największe przeszkody w działaniach Rady Miasta, a co uważa Pan za największy sukces?
- Nie mieliśmy większych przeszkód w pracach Rady. Zdarzały się sporadyczne problemy z elektronicznym systemem do głosowania, ale sprawnie zostały one rozwiązane. Organizacyjnie zawsze było wszystko dobrze przygotowane dzięki pracownikom Biura Rady. Nasze sukcesy to przede wszystkim intensywna praca radnych. Bardzo wysoka frekwencja na posiedzeniach sesji oraz komisjach Rady, wykonanie w 100% planów pracy. Radni wykazywali duże zaangażowanie w sprawy Miasta, czego przejawem jest chociażby duża ilość interpelacji, co świadczy o stałym kontakcie z mieszkańcami. Również duża ilość wniosków do budżetu Miasta jest dowodem na aktywność radnych.


Czy według Pana reforma wyborcza, jaką planują władze i zmiana w wyborach Burmistrza czy Prezydenta miast to dobry pomysł?
- Moim zdaniem reforma ordynacji wyborczej nie niesie ze sobą nic dobrego. Ograniczenie kadencyjności, według mnie, jest niekonstytucyjne. Mam wrażenie, że chodziło tylko o to, aby zwiększyć szanse wyborcze partii rządzącej w wyborach na różnych szczeblach.


W nowym roku nie zabraknie kolejnych inwestycji. Jak będzie wyglądał budżet Miasta Kutno na 2018 rok?
- Budżet Miasta na rok 2018 jest rekordowy i wynosi prawie 250 milionów złotych, z czego największa pozycja to inwestycje - prawie 70 milionów złotych. Jest to największa kwota na te zadania od początku odrodzonego samorządu. Miasto pozyskało olbrzymie środki unijne na realizację ośmiu dużych zadań inwestycyjnych, o których szeroko informowaliśmy mieszkańców w ostatnim czasie. Kolejne dwie duże pozycje w budżecie to pomoc społeczna i edukacja. Każda powyżej 50 milionów złotych.


Czego życzyłby Pan sobie i Radnym w nadchodzącym roku?
- Chciałbym życzyć radnym, aby w ostatnim roku kadencji nadal wykazali się dużym zaangażowaniem i wytrwałością w realizacji swoich pomysłów. Chciałbym również życzyć wszystkim mieszkańcom przede wszystkim cierpliwości, ponieważ przyszły rok to rozpoczęcie wszystkich dużych zadań inwestycyjnych. Będzie to niosło ze sobą pewne utrudnienia w życiu codziennym, ale wielkich zadań nie da się zrobić w ciągu jednej nocy. Chciałbym życzyć Zdrowych, Radosnych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 roku.

Zobacz także

W Kutnie odbędzie się Koncert Relaksacyj…

Niebezpiecznie w Wojszycach. Samochód ci…

To już pewne! Padł kolejny rekord WOŚP w…

Kontrola drogowa doprowadziła do ujawnie…

Ogłoszenie 3 z 5: Jest praca! Animex pos…

[WIDEO] Atak na Wicemarszałka Andrzeja G…

[ZDJĘCIA] Dzień Języka Ojczystego w Szko…

Wykorzystywał seksualnie swoją niepełnos…

Pan Sylwester potrzebuje pomocy. Rodzina…

W bazylii sprzedawanej w Netto wykryto b…

Wypadek w gminie Krzyżanów, auto wypadło…

Justyna Szafran wystąpi w Centrum Teatru…

Piosenka literacka w folkowych brzmienia…

Kutno ponownie eksploduje kolorami. Pozn…

Zaginął podopieczny Domu Pomocy Społeczn…

Akcja strażaków w Bedlnie. Zderzyły się …

Za nami I Mistrzostwa Krośniewic w Wycis…

"Piękna nasza Polska cała i niech t…