Ogłoszenie - RSM Pionier

Dodane przez RSM Pionier w Kutnie

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER" w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 1100. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Wilczej 1 o pow. użytkowej 92,6 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto15,00 zł/m2.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 1400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych). W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier". Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 29 stycznia 2020 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz

3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Kutno, dnia 17.01.2020r.

Z a r z ą d

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:

1.administratorem danych wykonawcy będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie,z siedzibą przy ul. Staszica 21,99-300 Kutno;

2.z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod numerem telefonu: 602 745 827);

3.dane osobowe wykonawcy są przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej wykonania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO; oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit c) RODO .

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier oraz notariusz.

5.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tym związanych.przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,

7.podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do zawarcia umowy i w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie zawarta

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

9.po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.


Zobacz także

[WIDEO] Atak na Wicemarszałka Andrzeja G…

[ZDJĘCIA] Dzień Języka Ojczystego w Szko…

Wykorzystywał seksualnie swoją niepełnos…

Pan Sylwester potrzebuje pomocy. Rodzina…

W bazylii sprzedawanej w Netto wykryto b…

Wypadek w gminie Krzyżanów, auto wypadło…

Justyna Szafran wystąpi w Centrum Teatru…

Piosenka literacka w folkowych brzmienia…

Kutno ponownie eksploduje kolorami. Pozn…

Zaginął podopieczny Domu Pomocy Społeczn…

Akcja strażaków w Bedlnie. Zderzyły się …

Za nami I Mistrzostwa Krośniewic w Wycis…

"Piękna nasza Polska cała i niech t…

Gmina Kutno realizowała projekt podniesi…

Trwa cykl spotkań "Kutno z pasją…

UWAGA: Praca! Animex poszukuje pracownik…

Miniony rok obfitował w wiele istotnych …

Walentynki w Szkole Podstawowej we Wrocz…