Zbliża się kolejna Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Co w porządku obrad?

Na 6 marca zaplanowane została kolejne posiedzenie Rady Powiatu Kutnowskiego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16. Początek o godzinie 10:00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr 25/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023,

c) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

d) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

e) zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej,

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok,

g) pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie,

h) rozpatrzenia skargi,

i) odwołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu,

j) powołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018,

4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kutnowskiego w 2018 roku,

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu kutnowskiego w 2018 roku,

7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr II z dnia 28 listopada 2018 roku, Nr III z dnia 06 grudnia 2018 roku, Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 roku oraz Nr V z dnia 14 stycznia 2019 roku.

8. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Kilkuset podróżnych wzięło udz…

Artur Lewandowski, Michał Popławski i Ma…

Zajechał drogę policjantowi - miał przy …

Blisko ziemi, blisko nieba. Zbliża się O…

Kierowca Opla uszkodził prawidłowo zapar…

Poważny pożar słomy w Cudnikach. Spłonęł…

W niedzielę Dożynki w gminie Nowe Ostrow…

KS II Kutno rozpoczyna walkę o punkty. N…

Działoszyn zdobyty. Kolejna wygrana KS K…

Za nami Międzynarodowy mecz w Żychlinie…

Zaginął mieszkaniec gminy Kutno. Policja…

Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty. Kt…

[ZDJĘCIA] Inauguracyjna wygrana KS Kutno…

Udana inauguracja KS-u. Pięć goli i okaz…

Tragiczny wypadek nad Bałtykiem. Utonął …

Jutro międzynarodowy mecz w Żychlinie. G…

99. rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto…

Krzysztof Krajniewski nowym zawodnikiem …