Zbliża się kolejna Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Co w porządku obrad?

Na 6 marca zaplanowane została kolejne posiedzenie Rady Powiatu Kutnowskiego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16. Początek o godzinie 10:00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr 25/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023,

c) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

d) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

e) zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej,

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok,

g) pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie,

h) rozpatrzenia skargi,

i) odwołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu,

j) powołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018,

4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kutnowskiego w 2018 roku,

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu kutnowskiego w 2018 roku,

7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr II z dnia 28 listopada 2018 roku, Nr III z dnia 06 grudnia 2018 roku, Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 roku oraz Nr V z dnia 14 stycznia 2019 roku.

8. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Zobacz także

Rodzinne atrakcje, koncerty, wystawy, mu…

Prezydent Kutna - Zbigniew Burzyński pop…

[WIDEO] Trzy pytania do... Mariusza Koza…

[ZDJĘCIA] Piknik z Kulturą w żychlińskim…

Bejda Paweł podsumował kampanię wyborczą…

Jutro rusza Piknik wśród Róż w Kutnie. S…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do... Urszuli Macio…

Skrzaty KKS Pro-Basket Kutno kończą rozg…

Nocna interwencja strażaków. Na krajowej…

Kolejne badania mammograficzne przed Sta…

[ZDJĘCIA] Wypadek w Adamowicach, osobówk…

WAŻNE: Wypadek w Adamowicach, jedna osob…

Tysiące mieszkańców na pogrzebie Ilony R…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do... Danuty Blus

[ZDJĘCIA] Miejskie inwestycje drogowe w …

Uwaga na fałszywe wiadomości dotyczące „…