Trudna sytuacja kutnowskiej koszykówki, miasto wydało oświadczenie. „Podtrzymujemy deklarację wsparcia”

Dodane przez EKU24.net

Miasto Kutno wydało specjalne oświadczenie w sprawie KKS Pro-Basket Kutno. To odpowiedź na aktualną sytuację finansową klubu.


Oświadczenie Miasta Kutno:

„W związku z informacjami na temat sytuacji finansowej kutnowskiej koszykówki, Urząd Miasta Kutna wyjaśnia, że zarówno Stowarzyszenie Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno, jak i Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno S.A. to niezależne od miasta podmioty, które samodzielnie i suwerennie prowadzą działalność sportową, korzystając również ze wsparcia sponsorów.


Miasto dofinansowuje organizację szkolenia i udział w zawodach sportowych w oparciu o konkretne zasady określone w uchwale Rady Miasta Kutna, dotyczącej finansowania sportu. Mając na uwadze popularność koszykówki, Miasto rokrocznie przeznacza środki finansowe na jej funkcjonowanie.

Wykorzystanie środków finansowych, przekazanych Stowarzyszeniu KKS Pro-Basket oraz Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Pro-Basket Kutno S.A w formie dotacji, podlegało kontroli przez Biuro Sportu i Turystyki oraz Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli. Należy tu dodać, że Miasto nie może kontrolować całości działalności finansowej klubów, a jedynie przekazywane dotacje. Zadania pod względem merytorycznym realizowane były prawidłowo, natomiast szczegółowa kontrola finansowa wykazała, że nie wszystkie wydatki kwalifikowały się do rozliczeń dotacji. W związku z powyższym powstały zobowiązania finansowe klubu wobec miasta, które obecnie wynoszą ok. 400 tys. zł. Zobowiązania do marca br. klub regulował zgodnie z wydanymi decyzjami.


Mając na uwadze osiągane wyniki sportowe drużyn i duże zainteresowanie kibiców, Samorząd uznaje za celowe dalsze dofinansowywanie klubu w zakresie organizacji szkoleń i udziału w rozgrywkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Miasto podjęło decyzję o stworzeniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji warunków do dalszego uprawiania koszykówki przez dzieci i młodzież.


W odniesieniu do rozgrywek I-ligowego zespołu Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket S.A., Miasto podtrzymuje deklaracje wsparcia finansowego drużyny, jednakże niezbędne jest wywiązanie się klubu z wymagalnych zobowiązań wobec miasta w wysokości ok. 121 tys. zł oraz wobec innych podmiotów."

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Gmina Kutno kulturą stoi. Trzy…

[ZDJĘCIA] Za nami 36. Dni Historii w Kas…

RSM Pionier - Ogłoszenie

Za nami pierwszy koncert "Wspólnie …

Nocne kontrole ciężarówek koło Kutna. Fa…

[ZDJĘCIA] Za nami VI Przegląd Artystyczn…

[ZDJĘCIA] Złote Gody w Gminie Bedlno

Porażka rezerw KS na koniec rundy. Widze…

KS Kutno wygrywa w Opocznie i ma już 6 p…

KS Kutno: Weekendowe granie. Rezerwy u s…

Pożar przy Jana Pawła II w Kutnie. Ogień…

Uwaga: Planujesz imprezę okolicznościową…

Rusza zbiórka charytatywna "Widzew …

Rekordowa liczba drużyn wystąpi w KAHLPN…

Chcą odbudować Krośniewicką Kolej Wąskot…

Kellogg's inwestuje 110 milionów euro w …

Kadeci KKS Pro-Basket MOSiR Kutno idą ja…

Wernisaż wystawy „Morze, człowiek, pejza…