Posiedzenie Zarządu Powiatu Kutnowskiego: Janusz Pawlak odwołany z funkcji dyrektora "Staszica"

Dodane przez EKU24.net

Zarząd Powiatu Kutnowskiego podjął decyzję o odwołaniu Janusza Pawlaka z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie.


Podczas wczorajszego posiedzeniu Zarządu Powiatu Kutnowskiego, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Łódzkiego Kuratora Oświaty o odwołaniu dyrektora ZS nr 1, podjęto decyzję o odwołaniu Janusza Pawlaka z funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. Na taki ruch zdecydowało się trzech z pięciu członków zarządu - Krzysztof Debicha, Edyta Ledzion i Zdzisław Góreczny. W spotkaniu udziału nie wzięli Ewa Ściślewska i Zdzisław Trawczyński.


Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji:


Odwołanie Pana Janusza Pawlaka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie wynika z następujących przyczyn:

1. Pismem z dnia 9 lutego 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Kutnie powiadomiła organ prowadzący o przedstawieniu Panu Januszowi Pawlakowi zarzutów popełnienia przestępstw  z art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2204 ze zm..), który brzmi "Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

2. Bezprawnego przystąpienia do pracy oraz realizacji godzin dydaktycznych w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, któremu powierzono funkcje Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie w okresie od dnia 29 września 2017 roku do dnia prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego toczącego się przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim ŁKO.KDN.5843.208.2017 wszczętego postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 roku. W związku z zarzutem naruszenia zasad etyki nauczyciela poprzez wykonywanie czynności służbowych pomimo zawieszenia w pełnieniu obowiązków Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim w dniu 16 lutego 2018 roku wszczął postępowanie dyscyplinarne w stosunku do Pana Janusza Pawlaka dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie.

3. Wprowadzania do realizacji aneksów od nr 3/2017/2018 do nr 7/2017/2018 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, co spowodowało obciążenie budżetu szkoły na kwotę 6.146,23 zł. Ww. aneksy nie zostały zatwierdzone przez organ prowadzący, z uwagi na brak opinii zakładowych organizacji związkowych, w o których mowa w art. 17 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 2017 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

4. W związku z niewykonaniem zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2014 roku, w toku przeprowadzonej w dniach 18-26 września 2017 roku kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Kutni, stwierdzono, że istniejące obiekty - główny budynek szkoły i budynek warsztatów szkolnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

5. Podejmowanie nieprawidłowych decyzji w sprawach kadrowych.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Dzisiejszy mecz rezerw KS w ob…

KS Kutno w kolejnej rundzie Pucharu Pols…

Miłe złego początki. Rezerwy KS odpadły …

[ZDJĘCIA] Piękny jubileusz Państwa Siuda…

[ZDJĘCIA] Obchody 80. rocznicy napaści s…

Pucharowe granie już dziś. Do Kutna przy…

Szkolne ubezpieczenie dziecka: już ponad…

Szok! Bestialskie zachowanie 39-latka. R…

Pod patronatem EKU24: Showdown - nie tyl…

WAŻNE: Wypadek na autostradzie A1! Łoś w…

Jubileusz 70-lecia istnienia Ochotniczej…

[ZDJĘCIA] Gmina Kutno dziękowała za tego…

Wkrótce startują Kutnowskie Dni Seniora…

Z piekła do nieba. KS ze zwycięstwem w N…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Paulina Matysiak podcz…

Już jutro Dożynki w Gminie Kutno. Wójt J…

Uwaga mieszkańcy! W znanych serach wykry…

Bezpieczna droga do szkoły w Grabowie