Konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad budżetu obywatelskiego

Dodane przez Urząd Miasta Kutno

Szósta edycja Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego wystartowała. Za nami konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad budżetu obywatelskiego.


W konsultacjach licznie wzięli udział mieszkańcy naszego miasta, radni oraz przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych. Chętnie i aktywnie przedstawiali oni swoje propozycje związane z budżetem obywatelskim.


Na spotkaniu omówione zostały projekty uchwał w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno oraz w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.


Warto wspomnieć, że przed nami zmiany dotyczące procedur budżetu obywatelskiego. Zmian, na które czekali mieszkańcy naszego miasta. Najważniejsze z nich to:

  • zwiększenie puli środków na projekty mieszkańców z 1 000 000 zł na 1 100 000 zł;
  • trzy kategorie projektów: projekty małe, duże i różane;
  • składanie projektów wyłącznie drogą internetową (dyżury urzędników w celu pomocy przy pisaniu i wysłaniu wniosków);
  • głosowanie tylko elektroniczne (w tym stacjonarny punkt do głosowania, mobilny pojazd, w którym będzie można głosować);
  • więcej środków na projekty niezwiązane z instytucjami (80% środków KBO na projekty nieinstytucjonalne).


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, w której zawarte są wszystkie kwestie związane nowa edycją Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zobacz także

Uwaga na fałszywe wiadomości dotyczące „…

Piąte miejsce Skrzatek KKS Pro-Basket Si…

Zbliża się Wielki Rodzinny Festyn z okaz…

Gmina Dąbrowice z dofinansowaniem na mod…

[ZDJĘCIA] Wypadek na krajowej "sześ…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do... Pawła Erwińsk…

Zaginął Włodzimierz Zakrzewski. Policja …

Przedszkole "Kolorowy Świat" z…

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę autob…

Ogłoszenie - RSM Pionier

[ZDJĘCIA] Nowy plac zabaw w ramach Kutno…

Zbliża się Ogólnopolski Przegląd Kapel L…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do...Alicji Strupag…

[ZDJĘCIA] Przebudowa ul. Wituszyńskiego …

Kutno z dofinansowaniem na przebudowę ul…

"Kolorowy Świat" ruszył "…