[NA ŻYWO] Trwa Sesja Rady Miasta Kutno. Prezydent otrzyma absolutorium?

Dodane przez EKU24.net

Rozpoczęła się kolejna Sesja Rady Miasta Kutno, którą można oglądać TUTAJ.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja na temat realizacji w 2018 roku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS Sp. z o.o. w Kutnie. – PLIK PDF

3. Informacja za rok 2018 o działalności Miasta Kutno wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. – PLIK PDF

4. Informacja nt. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. – PLIK PDF

5. Informacja z realizacji „Strategii rozwoju Miasta Kutna na lata 2014 – 2020". – PLIK PDF

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Kutno za 2018 r.- LINK

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok:

a )zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok; – LINK

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok; – LINK

c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Miasta Kutno na dzień 31 grudnia 2018 roku;- LINK

d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno z wykonania budżetu za 2018 rok;

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno ;

f) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Miasta Kutno;

g) dyskusja;

h) podjęcie uchwały.

9. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Kutno za 2018 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Miasta Kutno w nieruchomościach lokalowych znajdujących się w budynku położonym w Kutnie przy ul. Barlickiego 8; – PLIK PDF

b) zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Miasta Kutno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Tęczowej; – PLIK PDF

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat; – PLIK PDF

d) likwidacji Żłobka Miejskiego Nr 1 w Kutnie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Miasto Kutno; – PLIK PDF

e) zmiany Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Kutna w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście Kutnie; – PLIK PDF

f) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; – PLIK PDF

g) Regulaminu wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta Kutno; – PLIK PDF

h) zmiany Uchwały Nr III/31/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok. – PLIK PDF

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

12. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniu 14 maja 2019 roku.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Dzisiejszy mecz rezerw KS w ob…

KS Kutno w kolejnej rundzie Pucharu Pols…

Miłe złego początki. Rezerwy KS odpadły …

[ZDJĘCIA] Piękny jubileusz Państwa Siuda…

[ZDJĘCIA] Obchody 80. rocznicy napaści s…

Pucharowe granie już dziś. Do Kutna przy…

Szkolne ubezpieczenie dziecka: już ponad…

Szok! Bestialskie zachowanie 39-latka. R…

Pod patronatem EKU24: Showdown - nie tyl…

WAŻNE: Wypadek na autostradzie A1! Łoś w…

Jubileusz 70-lecia istnienia Ochotniczej…

[ZDJĘCIA] Gmina Kutno dziękowała za tego…

Wkrótce startują Kutnowskie Dni Seniora…

Z piekła do nieba. KS ze zwycięstwem w N…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Paulina Matysiak podcz…

Już jutro Dożynki w Gminie Kutno. Wójt J…

Uwaga mieszkańcy! W znanych serach wykry…

Bezpieczna droga do szkoły w Grabowie