[NA ŻYWO] Trwają obrady Sesji Rady Miasta. Oglądaj transmisję

Dodane przez EKU24.net

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno trwa VII Sesja Rady Miasta Kutno. Transmisję z obrad można oglądać TUTAJ.


Program:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o realizacji zadań aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2018 roku oraz o zamierzeniach na 2019 rok.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania „Kompleks Rekreacyjno-Sportowy";

b) określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Kutno";

c) nadanie nazw ulicom w mieście Kutnie;

d) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ulicy Zduńskiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

e) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ulicy Narutowicza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

f) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ulicy Sklęczkowskiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

g) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ulicy Wschodniej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Pini Polonia Sp. z o.o.;

h) zmieniająca Uchwałę Nr III/44/15 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kutno publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego;

i) współdziałania z gminą Łanięta w zakresie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

j) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kutno na lata 2019 - 2021;

k) zmiany Uchwały Nr III/30/18/ Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2019 - 2030;

l) zmiany Uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok;

ł) Regulaminu wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta Kutno;

m) wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Kutno;

n) powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kutno do spraw Wyróżnień Honorowych i Nagród Miasta Kutno;

o) wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miasta Kutno do spraw Wyróżnień Honorowych i Nagród Miasta Kutno;

p) zmiany uchwały Nr III/32/18 Rady Miasta Kutno w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Kutno, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania.

4. Rozpatrzenie skargi z dnia 20 lipca 2018 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. na Komendanta Straży Miejskiej w Kutnie.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

6. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytych w dniach: 17 grudnia 2018 r., 31 stycznia 2019 r., 5 lutego 2019 r. i 8 lutego 2019 r.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

Zobacz także

EtnoPuls – z północy na południe łódzkie…

[ZDJĘCIA] Nagrodzeni nauczyciele szkół i…

Wybory do Sejmu: Jak głosowano w naszym …

[ZDJĘCIA + WIDEO] Cezary Olejniczak popi…

[ZDJĘCIA] Dzisiejsze zwycięstwo KS Kutno…

[WIDEO] Senator Przemysław Błaszczyk pre…

Nerwowa końcówka meczu przy Kościuszki. …

Wyszedł z Domu Pomocy Społecznej i zagin…

[ZDJĘCIA] W Starostwie Powiatowym w Kutn…

Zbliża się Bieg im. Agaty Matejczuk. Wys…

[ZDJĘCIA] W Kutnie powstanie stacja łado…

KS Kutno: Po trzy punkty! "Jedynka…

Zemsta w nowej odsłonie Kutnowskiej Amat…

RSM Pionier - Ogłoszenia

Dachowanie osobówki na autostradzie. Na …

[WIDEO + ZDJĘCIA] Wypadek w Kajewie, cię…

WAŻNE: Koszmarny wypadek w Kajewie. Trwa…

Stand-up Comedy Show w Kutnie. Wystąpi R…