Nie żyje Marek Wójkowski, były prezes TPZK

Dodane przez EKU24.net

Zmarł Marek Wójkowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w latach 2007 - 2014. Miał 62 lata.


Marek Wójkowski urodził się w 1955 roku w Sójkach k. Kutna. Był jednym z najbardziej znanych działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, należał do grona wybitnych animatorów kultury tego regionu oraz województwa łódzkiego. Do Towarzystwa wstąpił w 1990 roku, w 1994 roku został członkiem jego Zarządu, w latach 1998 – 2006 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu a w latach 2007- 2014 funkcję prezesa.


Nieprzerwanie od 1997 roku był zaangażowanym członkiem Zespołu Redakcyjnego rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne" oraz innych wydawnictw i druków ulotnych, wydawanych nakładem TPZK. Na łamach rocznika opublikował, lub opracował szereg artykułów: Pamiętna defilada 37 pułku piechoty, Kutno 1997, Kutno 1900 – 1918 - pocztówki mojego miasta, cz. I, Kutno 1998, Kutno 1918 – 1939 – pocztówki mojego miasta, cz. II, Kutno 2000, Symbolika 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego, Kutno 2002, Dyplom strzelecki 37 pp, Kutno 2002, Kutno 1939 – 1945 – pocztówki mojego miasta, cz. III, Kutno 2004, Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Kutno 2001, 2003, 2004. Jest również współautorem albumu Kutno na starych kartach pocztowych – obraz dawnych lat, Kutno 1996.


W latach 1998 i 2000 reprezentował Towarzystwo podczas I i II Ogólnopolskich Targów Wydawnictw Regionalnych w Staszowie. Podczas II Targów przyczynił się do zdobycia przez TPZKI miejsca za najlepsze stoisko wystawiennicze, w gronie kilkunastu wydawnictw regionalnych z terenu całej Polski. W roku 2000 reprezentował Zarząd Towarzystwa podczas ogólnopolskiej sesji naukowej we Włocławku. Wygłosił wówczas referat pt. Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z samorządami lokalnymi Kutna i powiatu kutnowskiego w latach 1990 – 2000.

Od 2001 roku Marek Wójkowski należał do organizatorów corocznego Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w muzeum w Krośniewicach. Corocznie uczestniczy w Targach Kolekcjonerskich „Na Skrzyżowaniu", wielokrotnie przekazywał dary na Aukcje Antykwaryczne „Kolekcjonerzy Swojemu Hetmanowi" i ofiarował cenne eksponaty do zbiorów muzealnych w Krośniewicach.


Marek Wójkowski został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, oznakami honorowymi i dyplomami (Srebrny Krzyż Zasługi (2002 r.), Srebrny Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego (1999 r.), Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (2002 r.), Odznakę 25-lecia Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich (1997 r.), Dyplom Wojewody Płockiego za Zasługi w Rozwoju Kultury Województwa Płockiego (1997 r.), Dyplom Zarządu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego za Zasługi w Rozwoju Numizmatyki Polskiej (1998 r.), Nagrodę Starosty Kutnowskiego „Za Wybitne Dokonania w Kulturze" (2004 r.), Srebrny medal im. R. Kiersnowskiego w uznaniu zasług w dziedzinie numizmatyki polskiej i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (2011 r.), Honorowa nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego (2004 r.), Honorowa nagroda „Złota Odznaka" Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (2007 r.), Odznaka Zasłużony dla kultury polskiej" nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012 r.) oraz Medal im. Aleksandra Patkowskiego za zasługi dla idei regionalizmu (2012 r.).info własne / na podstawie tpzk.eu / foto: archiwum TPZK

Zobacz także

GCKSiR w Krośniewicach: "Kochamy Wa…

Gmina Kutno z dofinansowaniem na utworze…

Od jutra duże utrudnienia na autostradzi…

[ZDJĘCIA] Pracowite ferie GKS-u Bedlno

Zbliża się kolejna edycja Zawodów Strzel…

Już dzisiaj konsultacje społeczne dotycz…

Zbliża się Konkurs Kolęd i Pastorałek w …

[ZDJĘCIA] Mnóstwo rekordów życiowych i w…

Zbliża się Turniej Piłki Nożnej w Bedlni…

WAŻNE: Tragiczny początek dnia w powieci…

Zbliżają się Mistrzostwa Krośniewic w wy…

[ZDJĘCIA] Mega Ferie w Szkole Podstawowe…

Ciężarówka i bus zderzyły się na Sklęczk…

Nocna akcja strażaków w Bedlnie. Pożar b…

Kolejna edycja "Ty też masz szansę…

[ZDJĘCIA] Jeździli po wsiach, napadali n…

Jutro na Placu Piłsudskiego w Kutnie pie…

Cenne odkrycie w dawnym ratuszu miejskim