Ogłoszenie RSM Pionier

Dodane przez RSM Pionier w Kutnie
Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER" w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy:

  • Sowińskiego 17/16
    43,90 m2 - III piętro 2p+k wartość rynkowa lok. 111.000,00 zł

  • Sowińskiego 17/61
    34,10 m2 - III piętro 2p+k wartość rynkowa lok. 86.000,00 zł

  • Łąkoszyn III/41
    63,90 m2 - parter 3p+k wartość rynkowa lok. 157.000,00 zł

Obejrzenie lokali umożliwi:

Administracja Osiedla „Śródmieście" ul. Długosza 19, tel. (24) 355-26-22 oraz Administracja Osiedla „Grunwald – Łąkoszyn" ul Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37.

Lokale przewidziane są do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier".

Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na każdy lokal mieszkalny na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.

Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uwaga:

1. Członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni mają pierwszeństwo w nabyciu lokalu. Członek oczekujący winien złożyć oświadczenie, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłosić gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności na wymieniony lokal.

2. Lokal przy ul. Łąkoszyn III/41 przekształcony został z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. W celu dostosowania lokalu do celów mieszkalnych należy wykonać poniższe prace:

a) istniejące drzwi wejściowe 74x200 wymienić na zewnętrzne o wymiarach min 90x200,

b) za drzwiami wejściowymi do lokalu wykonać przedsionek lub zamontować kurtynę powietrzną,

c) schody zewnętrzne przy balkonie rozebrać. Brakującą część barierki balkonowej uzupełnić z zachowaniem wysokości i prześwitu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady,

d) należy wykonać łazienkę.


Z a r z ą d
Kutno, dnia 17.08 .2017 roku


Zobacz także

Hattrick Dynela dał wygraną KS. Kutniani…

Uwaga! W znanych herbatnikach z Biedronk…

[ZDJĘCIA] Profilaktyka Twoją szansą! W K…

Trwają 2. Kutnowskie Spotkania Teatralne…

Konkurs Local Service: Wygraj bilety na …

Kutno straciło ponad 10 milionów złotych…

Oszuści w natarciu. Za cel obrali senior…

[ZDJĘCIA] W Szkole Podstawowej w Nowem o…

Kutno przyciąga inwestorów. Hillwood już…

Wystartowała sprzedaż biletów na "S…

Polfarmex Kutno zaprasza do zakupu bilet…

KS z awansem do kolejnej rundy Pucharu P…

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Mycia…

[ZDJĘCIA] Uroczyste obchody Dnia Edukacj…

Osobówka i bus zderzyły się na Sklęczkow…

Wieczorna akcja strażaków w Wojciechowic…

Kraksa na Kościuszki. Zderzyły się dwa a…

Konsultacje społeczne - Program Współpra…