RSM Pionier - Ogłoszenie

Dodane przez RSM Pionier w Kutnie

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER" w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 11:00.


Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach:

  • 1.Staszica 21 o pow. użytkowej 36,70 m²

        Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20 zł/ m²

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt   złotych)

  • 2.Jagiełły 2 o pow. użytkowej46,90 m²
  • Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20 zł/m²
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000 zł  słownie: (jeden tysiąc złotych)


Lokal położony przy ul. Jagiełły 2 dostępny od 1 lutego 2019 r.


W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „PIONIER".


Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój nr 1.


Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia14 stycznia 2019 r.      a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.


Przejmujący przed podpisaniem umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) obowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.


Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.


Kutno, dnia 7.01.2019 r

Zarząd

Zobacz także

Akcja przy ulicy Lelewela! Bus zderzył s…

[WIDEO] Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie-Azora…

Targi Rolne "W sercu Polski" j…

Pożar domu w Gołębiewie Starym. W akcji …

Akcja gaśnicza przy ulicy Granicznej - t…

Już w niedzielę Festyn Świętojański w Or…

Wypadek w powiecie kutnowskim. Potrącony…

Zbliża się XI Festyn na ludowo w Mieście…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do... Małgorzaty Ko…

Przedstawiciele Miasta Róż zdominowali p…

"Miska wody dla Twojego pupila…

[ZDJĘCIA] Niezwykła podróż w czasie. Ucz…

Groźny wypadek na autostradzie A1. Zderz…

[WIDEO] Zamordował 10-letnią dziewczynkę…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[ZDJĘCIA] Walczyli o Puchar Prezesa Koła…

Krok od tragedii: bójka w Parku Traugutt…