RSM Pionier - Ogłoszenie

Dodane przez RSM Pionier w Kutnie

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER" w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 11:00.


Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach:

  • 1.Staszica 21 o pow. użytkowej 36,70 m²

        Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20 zł/ m²

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt   złotych)

  • 2.Jagiełły 2 o pow. użytkowej46,90 m²
  • Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20 zł/m²
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000 zł  słownie: (jeden tysiąc złotych)


Lokal położony przy ul. Jagiełły 2 dostępny od 1 lutego 2019 r.


W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „PIONIER".


Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem – w Dziale Księgowości pokój nr 1.


Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia14 stycznia 2019 r.      a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.


Przejmujący przed podpisaniem umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) obowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.


Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.


Kutno, dnia 7.01.2019 r

Zarząd

Zobacz także

Młodziczki Młodsze KKS Pro-Basket rozegr…

Urząd Skarbowy w Kutnie: Rozlicz się pop…

Tragiczne odkrycie przy Mickiewicza! Rat…

Z ostatniej chwili: W MOP Krzyżanów ulat…

Zmniejszy się kolonia widzewiaków w Kutn…

Wystawa “Na nowo. Warszawiacy 1945-1955”…

Juniorzy Starsi kończą rozgrywki na trze…

Drugie śniadanie z reportażem w ramach F…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

Kadeci KKS Pro-Basket Gambit Kutno rozpo…

Konsultacje społeczne w sprawie nowych z…

Ponad 1000 interwencji, 31 ofiar śmierte…

Koszykarze Polfarmex'u Kutno z wizytą w …

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

Wernisaż wystawy zdjęć Marcina Sautera i…

Zaginęła Sylwia Wawszczak! Policja prosi…

G. Brochocki: "Kutno to bardzo dobr…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…