Zaloguj się w naszej Społeczności
Zaloguj się

Pamiętamy o ofiarach Procesu Szesnastu – dziś 72. rocznica

Dzisiaj o godz. 12:00 pod tablicą poświęconą pamięci ofiar „Procesu Szesnastu" przy kościele p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika w Łąkoszynie złożone zostaną kwiaty. W ten sposób upamiętnimy 72. rocznicę „Procesu Szesnastu" oraz przypomnimy o jego ofiarach związanych z Ziemią Kutnowską.

W lutym 1945 r. sowiecka policja polityczna (NKWD) rozpoczęła akcję, której celem było aresztowanie członków Rady Jedności Narodowej, Krajowej Rady Ministrów oraz dowództwa Armii Krajowej, a tym samym obezwładnienie Polskiego Państwa Podziemnego. Główne role odegrali Iwan Sierow, pełnomocnik NKWD przy 1. Froncie Białoruskim oraz płk Pimienow, naczelnik radomskiej grupy operacyjnej NKWD. Prowokacja opierała się na wypróbowanej metodzie, polegającej na zapraszaniu Polaków na rzekome „narady", które zawsze kończyły się aresztowaniami.


Do „rozmów" zaproszono wicepremiera Jana S. Jankowskiego i gen. Leopolda Okulickiego (ostatni Komendant Główny AK, a wówczas Komendant Główny organizacji NIE) oraz przedstawicieli stronnictw politycznych wchodzących w skład Komisji Głównej RJN, m.in: Stanisława Jasiukowicza (reprezentującego Stronnictwo Narodowe) i Franciszka Urbańskiego (SP), związani rodzinnie z Ziemią Kutnowską.


27 marca przybyli do Pruszkowa Jankowski, Okulicki, Pużak i Stemler-Dąbski w roli tłumacza. Zostali aresztowani i wywiezieni do Moskwy. Pozostała część polskiej delegacji przybyła do Pruszkowa następnego dnia i spotkał ją ten sam los.


Aresztowanie szesnastu Przywódców Polski Podziemnej i ich późniejszy, sfingowany proces przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRS urosły do rangi symbolu cynicznych i bezwzględnych metod, jakimi stalinowski aparat represji zwalczał polskie dążenia niepodległościowe.


Franciszek Urbański (1891–1949) ps. „Franciszek", „Rzewuski". Urodził się w Suchodębiu, w gm. Łanięta. Był muzykiem, dyplomowany organistą. W dwudziestoleciu międzywojennym zaangażował się w działalność związkową i polityczną. W latach 1927–1939 był prezesem Chrześcijańskich Związków Zawodowych. W latach 1922–1930 i 1935–1938 zasiadał w Sejmie RP. Wchodził w skład Zarządu Głównego Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, od 1937 r. działał w Obozie Zjednoczenia Narodowego. Podczas II wojny światowej był działaczem konspiracyjnego Stronnictwa Pracy. Od maja 1943 r. reprezentował tę partię w Krajowej Reprezentacji Politycznej, a od stycznia 1944 r. w Radzie Jedności Narodowej, której był sekretarzem od października tegoż roku. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Aresztowany przez NKWD w Pruszkowie 28 III 1945 r., uprowadzony wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego do Moskwy, został skazany na 4 miesiące więzienia. Zwolniony został w sierpniu 1945 r., zmarł w Warszawie w 1949 r.


Stanisław Jasiukowicz (1882–1950), pseudonim Opolski. Urodził się w Petersburgu, był synem twórcy Zakładów Dniepropietrowskich, właściciela majątku Chodów. W 1911 r. uzyskał stopień doktora ekonomii na podstawie pracy o historii Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Jeszcze czasie studiów wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej „Zet" i związał się na całe życie z ruchem narodowym. W 1918 r. wziął czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Kutnie. Od końca 1920 r. do 1938 r. był posłem na Sejm RP z ramienia Związku Ludowo Narodowego, następnie Stronnictwa Narodowego. Od 1928 był członkiem Zarządu Głównego SN, od 1935 członkiem Komitetu Głównego.


W czasie okupacji niemieckiej był współorganizatorem konspiracyjnego SN, w 1943 r. jego przewodniczącym. W latach 1943–1945 pełnił funkcję zastępcy Delegata Rządu RP na Kraj, w latach 1944–1945 wchodził w skład Krajowej Rady Ministrów.


Aresztowany przez NKWD w marcu 1945, sądzony w moskiewskim „Procesie Szesnastu", skazany na 5 lat więzienia. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w więzieniu na Butyrkach w Moskwie. W 1996 r. na cmentarzu Dońskim w Moskwie, w miejscu jego pochówku jego i gen. Okulickiego, odsłonięty został pomnik ku czci ofiar stalinizmu.

Zobacz także

Rezerwy KSu nie przestają walczyć. Kotan…

[ZDJĘCIA] Za nami 36. Święto Pułkowe

KS Kutno lepszy od Zjednoczonych Stryków

[ZDJĘCIA] Kutnowski Magazyn Informacyjny…

[DUŻO ZDJĘĆ] Trwa Rodzinny Piknik Róż w …

GKS Bedlno czeka wyjazd do Głowna

Rozkład jazdy piłkarskich drużyn z powia…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

Rezerwy trzecioligowca pokonały GKS Bedl…

KS Kutno zrewanżuje się Zjednoczonym?

Policjanci z kutnowskiej komendy wyróżni…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

Kotan Ozorków rywalem rezerw KS Kutno. M…

Dzień Integracji w Niepublicznym Przedsz…

Kolejny wypadek na DK60 pod Kutnem. Samo…

Niebezpieczny wypadek pod Kutnem! Zderzy…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[ZDJĘCIA] Świetlica "6. Baza" …