Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku Publicznego

Dodane przez Urząd Miasta Kutno

W dniu 31 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Zbigniewem Wdowiakiem, którzy powitali nowych członków Rady Pożytku oraz wręczyli dokumenty powołujące w skład rady.


Podczas spotkania wybrano Przewodniczącego Rady, którym został pan Włodzimierz Klimecki (przedstawiciel organizacji pozarządowych), Wiceprzewodniczącego Rady – pana Grzegorza Chojnackiego (przedstawiciela Rady Miasta Kutno) oraz Sekretarza Rady – pana Pawła Szczepanika (przedstawiciela Prezydenta Miasta Kutna).


Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Rady jest wypracowywanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.


Kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.


W dniu 24 stycznia 2019 roku, po przeprowadzonych wyborach, Prezydent Miasta Kutno Zarządzeniem Nr 15/2019 powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie, w następującym składzie:

1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Jolanta Barańczyk - zgłoszona przez Stowarzyszenie „Złoty Wiek" w Kutnie,

b) Maria Hućko - zgłoszona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe Nr10,

c) Włodzimierz Kazimierz Klimecki - zgłoszony przez Klub Sportowy KUTNO,

d) Barbara Marianna Królikowska - zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie,

e) Dorota Pasińska - zgłoszona przez Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek,

f) Elżbieta Żółtowska - zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej;

2. Przedstawiciele Rady Miasta Kutno

a) Grzegorz Chojnacki - radny Rady Miasta Kutno,

b) Robert Feliniak - radny Rady Miasta Kutno,

c) Arkadiusz Olesiński - radny Rady Miasta Kutno;

3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno

a) Michał Adamski - Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta,

b) Michał Kacprzak - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej,

c) Paweł Szczepanik - Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki.

Zobacz także

Z OSTATNIEJ CHWILI: wypadek na A1. Trzy …

[ZDJĘCIA] Kutnowskie place zabaw doposaż…

[ZDJĘCIA] Rozstrzygnięto przetarg na prz…

Kolejny pożar wysypiska śmieci w Krzyżan…

Szok! Znaleziono rozczłonkowane zwłoki p…

Przełożona inauguracja rezerw KS Kutno. …

Zaatakowali interweniujących policjantów…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do... Adama Pietrus…

[ZDJĘCIA] Eliminacje powiatowe konkursu …

Młodziczki Młodsze kończą rozgrywki ligo…

AKTUALIZACJA: Zakleszczona noga w maszyn…

[ZDJĘCIA] Rusza odbudowa Pałacu Saskiego

Tragedia w Augustopolu. Podczas prac pol…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do... Weroniki Lena…

Strzały przy osiedlu Braci Śniadeckich. …

Policjanci zaatakowani przez mężczyznę? …