Przygotowania do gazyfikacji Żychlina na ostatniej prostej

Dodane przez Urząd Gminy Żychlin

29 listopada Wojewoda Łódzki wydał decyzję znak GPB-II.7840.120.2019.MM (Decyzja Nr 258/19) zatwierdzając projekt budowlany i udzielając pozwolenia na budowę dla PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.


Pozwolenie na budowę obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia Ø 180/110/90/40PERC – etap I część 1/3, na działkach stanowiących ciąg ulic: Wł. Jagiełły, Narutowicza, Traugutta, Orłowskiego, Pl. Wolności, 3 Maja, będących w pasie drogi wojewódzkiej Nr 583 i drogi wojewódzkiej Nr 573 w miejscowości Żychlin i Dobrzelin. Etap ten obejmuje gazociąg o długości ca 4,2 km. Łączna długość gazociągu ma wynieść 8,2 km


Inwestor – PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, złożył 04.11.2019 r. do Wojewody Łódzkiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.


Do wniosku dołączono: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; ostateczną decyzję Burmistrza Gminy Żychlin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 26.06.2018 r., znak: BPI.6733.CP.II.2018; ostateczną decyzję Burmistrza Gminy Żychlin z 26.03.2019 r., zmieniającą decyzję Burmistrza Gminy Żychlin z 26.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: BPI.6733.CP.II.2018.


Zarządca drogi decyzją Nr 517 z dnia 05.09.2018 r., wyraził zgodę na lokalizowanie sieci w pasie drogowym oraz uzgodnił projekt budowlany.


Po dokonaniu weryfikacji przedłożonej dokumentacji organ stwierdził zgodność projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodność projektu zagospodarowania terenu z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletność projektu budowlanego i jego wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.


Pozostałe ulice na których ma zostać zlokalizowany gazociąg objęte są procedurą przygotowawczą do pozwolenia na budowę etapu 2/3 i 3/3.

Zobacz także

Zakończono przebudowę drogi gminnej w mi…

GCKSiR w Krośniewicach: "Kochamy Wa…

Gmina Kutno z dofinansowaniem na utworze…

Od jutra duże utrudnienia na autostradzi…

[ZDJĘCIA] Pracowite ferie GKS-u Bedlno

Zbliża się kolejna edycja Zawodów Strzel…

Już dzisiaj konsultacje społeczne dotycz…

Zbliża się Konkurs Kolęd i Pastorałek w …

[ZDJĘCIA] Mnóstwo rekordów życiowych i w…

Zbliża się Turniej Piłki Nożnej w Bedlni…

WAŻNE: Tragiczny początek dnia w powieci…

Zbliżają się Mistrzostwa Krośniewic w wy…

[ZDJĘCIA] Mega Ferie w Szkole Podstawowe…

Ciężarówka i bus zderzyły się na Sklęczk…

Nocna akcja strażaków w Bedlnie. Pożar b…

Kolejna edycja "Ty też masz szansę…

[ZDJĘCIA] Jeździli po wsiach, napadali n…

Jutro na Placu Piłsudskiego w Kutnie pie…