Rozstrzygnięto przetargi na rewaloryzację zespołu Pałacu Saskiego! Ile będzie kosztował remont?

Dodane przez Urząd Miasta Kutno

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z rewaloryzacją zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie dzisiaj wyłoniony został wykonawca tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane "KROL" Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kłodawie z ceną brutto 30 691 641,06 PLN. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na dzień 20 marca br.


Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na rewaloryzacji zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie będzie pełniła firma MBI Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku za kwotę 305 040,00 PLN brutto.


Na złożony projekt "Rewaloryzacja Zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie" Miasto otrzymało wsparcie unijne w wysokości 10,5 mln zł w ramach działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 tj. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.


Głównym celem projektu obejmującego rewitalizację pałacu saskiego, ratusza oraz otoczenia wokół zabytków, jest przywrócenie architektonicznie ważnego dla Kutna centrum miasta z uwagi na unikatowy charakter obiektu w skali kraju.


Projekt zakłada:

  • remont, przebudowę, częściową odbudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania: pałacu saskiego,
  • budowę 2-kondygnacyjnego pawilonu ekspozycyjnego,
  • budowę 3 łączników w tym podziemnego łączącego pawilon ekspozycyjny z budynkiem pałacu,
  • zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłączy sieciowych dla wszystkich ww. obiektów.


Prace budowlane i konserwatorskie realizowane będą pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Dokumentację projektową i kosztorysową oraz wizualizacje dla tego zadania inwestycyjnego wykonał zespół projektantów z Pracownii Projektowo-Usługowej "MAGBUD" Bogdan Krawczyk z Kutna pod kierownictwem mgr inż. Bogdana Krawczyka.


Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy).


Po przeprowadzeniu prac rewaloryzacyjnych znajdą się tu miejsca przeznaczone na muzeum, organizację działań kulturalnych i edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.


Kutnowski pałac Augusta III to dziś praktycznie jedyny zachowany w Polsce zabytek dziedzictwa historycznego po unii polsko – saskiej.

Zobacz także

AKTUALIZACJA: zderzenie trzech samochodó…

Z OSTATNIEJ CHWILI: wypadek na A1. Trzy …

[ZDJĘCIA] Kutnowskie place zabaw doposaż…

[ZDJĘCIA] Rozstrzygnięto przetarg na prz…

Kolejny pożar wysypiska śmieci w Krzyżan…

Szok! Znaleziono rozczłonkowane zwłoki p…

Przełożona inauguracja rezerw KS Kutno. …

Zaatakowali interweniujących policjantów…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do... Adama Pietrus…

[ZDJĘCIA] Eliminacje powiatowe konkursu …

Młodziczki Młodsze kończą rozgrywki ligo…

AKTUALIZACJA: Zakleszczona noga w maszyn…

[ZDJĘCIA] Rusza odbudowa Pałacu Saskiego

Tragedia w Augustopolu. Podczas prac pol…

[WIDEO] Serwis informacyjny Telewizji Ku…

[WIDEO] Trzy pytania do... Weroniki Lena…

Strzały przy osiedlu Braci Śniadeckich. …