[ZDJĘCIA] Podsumowanie „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”

Dodane przez Urząd Miasta Kutno

W dniu 14 maja 2019 r. podczas sesji Rady Miasta Kutna miała miejsce uroczystość podsumowania „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna". Nagrody laureatom konkursu wręczyli Jacek Boczkaja - Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Mariusz Sikora – Przewodniczący Rady Miasta Kutno oraz dr Jarosław Kotliński - Naczelnik Wydziału Edukacji.


Prezydent Miasta Kutna nagrodził następujące prace dyplomowe:

  • Pani Pauliny Łabęckiej, autorki pracy licencjackiej na temat „Zastosowanie instrumentów promocji w działalności klubów sportowych na przykładzie MKS Stal Bis Kutno" - nagroda 3.000 zł brutto,
  • Pana Alberta Kurzyńskiego twórcy pracy inżynierskiej na temat: „Koncepcja przekształcenia skrzyżowania ulic Troczewskiego, Łąkoszyńskiej, Piwnej i Leśmiana w Kutnie, w celu poprawy bezpieczeństwa i sprawności jego funkcjonowania" - nagroda 3.000 zł. brutto,
  • Pani Zuzanny Kacy – autorki pracy magisterskiej na temat „Obiekt kultury jako element kształtowania życia miasta. Projekt Laboratorium Sztuki w Kutnie"- nagroda 5.000 zł brutto,
  • Pana Łukasza Gajewskiego – twórcy pracy magisterskiej pn. „Ocena bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Łęczyckiej i Krasińskiego w Kutnie, z wariantowymi propozycjami usprawnień" - nagroda 5.000 zł brutto.


Tegoroczna edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową po raz kolejny pokazuje duże zainteresowanie tematyką funkcjonowania Kutna wśród mieszkańców miasta i powiatu kutnowskiego studiujących na wyższych uczelniach.


- Cieszę się, że młodzi ludzie wywodzący się z Kutna, również ci obecnie mieszkający poza miastem, którzy mam nadzieję, że wrócą, dostrzegają bardzo istotne problemy występujące w mieście. Zgłoszone prace dotyczą szerokiego spektrum zagadnień. Komisje złożone z fachowców - pracowników naukowych rożnych uczelni - zwracały uwagę na bardzo wysoki poziom tych prac, na zaangażowanie. Chciałbym nagrodzonym i wszystkim którzy się zgłosili serdecznie podziękować i jeszcze raz pogratulować - mówi Jacek Boczkaja Zastępca Prezydenta Miasta.


W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 10 prac dyplomowych dotyczących Kutna. Do oceny zgłoszonych prac Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 28/2019 powołał dwie komisje konkursowe, które rekomendowały do nagrody finansowej 4 ww. prace dyplomowe.


Zadaniem Komisji Konkursowej nr 1 była ocena ofert konkursowych dotyczących: proponowanych rozwiązań komunikacyjnych w Kutnie, koncepcji budowy systemu wysoko sprawnej kogeneracji miejskiej ciepłowni oraz zapoznanie się z projektem budowy Laboratorium Sztuki w Kutnie. Komisja ta pracowała pod przewodnictwem Jacka Boczkai – Zastępcy Prezydenta Miasta Kutna. W pracach komisji uczestniczyła dr Małgorzata Żurada – zastępca przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutna i pracownicy naukowi z Politechniki Warszawskiej: dr inż. Jerzy Kwiatkowski i dr inż. architekt Anna Majewska oraz dr inż. Wiesław Młodożeniec z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przedstawicielami Prezydenta w komisji konkursowej byli: dr Jarosław Kotliński oraz Anna Michalska.


Druga komisja oceniała prace dotyczące organizacji i finansowania przez samorząd działalności kulturalnej, strategii komunikacyjnych w organizacji, zastosowanych instrumentów promocji w działalności MKS Stal Bis Kutno, wpływu wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na rozwój społeczno-gospodarczy Kutna. Komisji tej przewodniczył Zbigniew Wdowiak – Zastępca Prezydenta Miasta Kutna. Oceny zgłoszonych prac dokonali m.in. Danuta Blus - przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutna oraz dr Krzysztof Grzegorzewski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.


Komisje konkursowe zapoznały się z pisemnymi rekomendacjami prac, które zostały przygotowane przez ekspertów/specjalistów z danych dziedzin wiedzy. Recenzentami zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych byli najczęściej pracownicy naukowi takich uczelni jak m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Krakowska.


Laureatom konkursu gratulujemy przyznanych nagród i życzymy dalszych zawodowych oraz osobistych sukcesów.

pdf
Nazwa pliku: praca_dyplomowa_-_zuzanna_kaca.pdf
Rozmiar pliku: 7.8 mb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: praca_dyplomowa_-_lukasz_gajewski.pdf
Rozmiar pliku: 6.4 mb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: praca_dyplomowa_inzynierska_-_albert_kur.pdf
Rozmiar pliku: 5.4 mb
Pobierz plik

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Mnóstwo rekordów życiowych i w…

Zbliża się Turniej Piłki Nożnej w Bedlni…

WAŻNE: Tragiczny początek dnia w powieci…

Zbliżają się Mistrzostwa Krośniewic w wy…

[ZDJĘCIA] Mega Ferie w Szkole Podstawowe…

Ciężarówka i bus zderzyły się na Sklęczk…

Nocna akcja strażaków w Bedlnie. Pożar b…

Kolejna edycja "Ty też masz szansę…

[ZDJĘCIA] Jeździli po wsiach, napadali n…

Jutro na Placu Piłsudskiego w Kutnie pie…

Cenne odkrycie w dawnym ratuszu miejskim

[ZDJĘCIA] Za nami Ferie w GOK Bedlno

Potrącenie na ul. Chrobrego w Kutnie. 15…

Przed zakupem lepiej sprawdzić telewizor…

[WIDEO + ZDJĘCIA] Straż Graniczna zlikwi…

O rundzie jesiennej, celach zespołu i…

[ZDJĘCIA] Obchody 157. rocznicy Powstani…

Akcja strażaków w jednym z domów w Żabik…