wersja testowa serwisu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Kutno

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Kutno

W piątek 19 czerwca odbyła się najważniejsza w roku absolutoryjna Sesja Rady Gminy Kutno, podczas której Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska jednogłośnie otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium od Radnych Rady Gminy Kutno za 2019 rok. Udzielenie wotum i absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta oraz elementem docenienia jego pracy.

Podstawą do dokonania powyższej oceny przez Radnych był przedstawiony przez Wójta „Raport o stanie gminy za 2019 rok" oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2019 r., które uzyskało również pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

„Na sukces, jakim jest otrzymanie wotum zaufania i absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Jednakże tylko konstruktywne, mądre i czasem trudne decyzje, które podejmowane są przez Radę Gminy Kutno dają możliwość organowi wykonawczemu na pracę  i realizację wszelkich zadań" – mówiła Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podkreślając współpracę i dziękując Radnym za ich wkład i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Dla przypomnienia, z Raportem o stanie gminy za 2019 rok, mieszkańcy mogą zapoznać się na stronie BIP Gminy Kutno: