wersja testowa serwisu

W Sołectwach Gminy Kutno będą realizowane kolejne małe projekty

W Sołectwach Gminy Kutno będą realizowane kolejne małe projekty

Gmina Kutno znalazła się na liście jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają z budżetu Województwa Łódzkiego pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. Łączna kwota pomocy wyniesie 40 000,00 zł.

W sołectwach realizowane będą następujące projekty:

  • 1.Nowa Wieśstrefa relaksu dla dzieci obejmująca zakup wyposażenia placu zabaw, ławek parkowych oraz zagospodarowanie terenu poprzez założenie trawnika i posadzenie krzewów ozdobnych.
  • 2.Gołębiew Nowybudowa siłowni plenerowej w miejscowości Gołębiew Stary w bezpośrednim sąsiedztwie boiska ze sztuczną nawierzchnią.
  • 3.Piwkidoposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez zakup i montaż piłkochwytów oraz ławek. Ponadto teren boiska zostanie wyrównany oraz dokonane zostaną uzupełnienia nawierzchni trawiastej.
  • 4.Strzegocinutworzenie terenu zielonego z alejką edukacyjną z opisem nazw roślin ozdobnych, drzewek i roślin sezonowych. Teren zostanie częściowo utwardzony kostką brukową, zamontowane zostaną również ławki.

Projekty powstały z inicjatywy i przy dużym udziale sołtysów oraz mieszkańców w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w programie „Sołectwo na plus". Realizacja rzeczowa projektów ma zakończyć się do dnia 15.11.2021 r.

Gratulujemy pomysłów i dziękujemy wnioskodawcom za zaangażowanie.