wersja testowa serwisu

Szansa dla gmin do 20 tysięcy mieszkańców

Szansa dla gmin do 20 tysięcy mieszkańców

Za największą frekwencję w pierwszej turze wyborów prezydenckich gminy do 20 tysięcy mieszkańców będą miały szansę na otrzymanie wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednostki OSP ze zwycięskich gmin zobowiązane będą do złożenia wniosku o sfinansowanie zakupu wozu a następnie do podpisania umowy o dotację. W przypadku osiągnięcia najwyższej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie danego województwa pod uwagę brane będą: liczba wyjazdów OSP w roku 2019, liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych i dyspozycyjność danej OSP