wersja testowa serwisu

Dalsze zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

z25854670VZamkniete-przedszkole-podczas-epidemii-koronawirus

Szanowni Państwo,
Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie!

Uprzejmie informuję, że w szkołach podstawowych, w których utworzono oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno nadal zawieszona jest działalność stacjonarna, a kontynuowane kształcenie na odległość. Decyzja taka została podjęta w oparciu o przeprowadzone konsultacje z dyrektorami szkół podstawowych, rodzicami i opiekunami uczniów w okresie do 4 maja 2020 roku.

Obecnie najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników szkół i przedszkoli dlatego utrzymujemy w mocy Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Kutno z 29 kwietnia 2020 roku o dalszym zawieszeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, do 24 maja 2020 roku.

Jednocześnie czynione są starania, aby w jak najkrótszym czasie możliwy był powrót uczniów i nauczycieli do zajęć opiekuńczo – wychowawczych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kutno.

Z up. Wójt Gminy Kutno
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
mgr Robert Witczak