Dodatkowe środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

batch_DSC_094_20221227-095054_1
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski; Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Janusz Grzelak Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wręczyli grant w wysokości 4000 złotych na ręce Dariusza Lusa Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu podniesienia bezpieczeństwa ochrony pożarowej w Powiecie Kutnowskim w ramach Bezpiecznego Powiatu.

- Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jest dla nas priorytetem, dlatego wspieramy Straż Pożarną jak tylko możemy. Dziś przekazaliśmy kolejne środki na zakup sprzętu do ochrony pożarowej oraz umundurowania – mówi Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

- Dziś przekazaliśmy kolejne środki na zakup nowego sprzętu dla straży pożarnej bowiem odpowiednie wyposażenie jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa strażaków, jak i mieszkańców naszego powiatu – mówi Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Powiat Kutnowski łącznie przekazał w ramach „Bezpiecznego Powiatu" w tym roku 10000 złotych. Podczas spotkania wręczono także na ręce Mariusza Jagodzińskiego Oficera Prasowego Straży podziękowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie za udany rok i dobrą współpracę. Przekazano także sobie najlepsze świąteczne życzenia.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie