wersja testowa serwisu

Dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Wysoka Duża

Dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Wysoka Duża gmina Kutno

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wysoka Duża gmina Kutno".

Dofinansowanie pochodzi ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. O przekazaniu pieniędzy poinformował Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego odpowiedzialny za rolnictwo. Planowana modernizacja obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm i o długości 0,6825 km z poboczem dwustronnym utwardzonym kruszywem łamanym szerokości 2 x 0,75 m. Wartość kosztorysowa zadania to 593 187,32 zł.