wersja testowa serwisu

Duże dofinansowanie na specjalistyczny sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kutno

Dofinansowanie na specjalistyczny sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Kutno

Gmina Kutno w 2020 roku zakupiła ubrania specjalistyczne (bojowe) oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy za łączną kwotę 234 807,45 zł. Na ten cel z budżetu Gminy Kutno zostały przekazane środki w wysokości 24 646,65 zł., pozostała kwota - 210,160,80 zł. to wsparcie finansowe pozyskane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na spotkaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska w obecności reprezentanta Funduszu Sprawiedliwości Posła na Sejm RP Tadeusza Woźniaka przekazała zakupiony sprzęt przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kutno:

1. OSP KSRG we Wroczynach na kwotę21.033,00 zł.
- 6 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
- 1 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Jerzy Kostrzewa i Skarbnik Michał Borkowski.

2. OSP w Strzegocinie na kwotę 26.568,00 zł.
- 6 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
- 4 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Mirosław Karczewski i Skarbnik Andrzej Ignaczak.

3. OSP w Leszczynku na kwotę 24.723,00 zł.
- 6 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
- 3 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Rafał Olszewski i Skarbnik Arkadiusz Pigulski.

4. OSP w Wierzbiu na łączna kwotę22.878,00 zł.
- 6 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
- 2 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Antoni Jóźwiak i Skarbnik Rafała Zielak.

5. OSP w Gołębiewku Nowym na kwotę 10.086,00 zł.
- 2 kompletów ubrań specjalistycznych (bojowych)
- 2 szt. radiostacji nasobnej.

Jednostkę reprezentowali Prezes Andrzej Siuda i Skarbnika Bogdan Gajewicz.

6. OSP w Wysokiej Wielkiej na kwotę 2.287,80 zł.
- 1 szt. radiotelefonu przewoźnego

Jednostkę reprezentowali Prezes Jerzy Konopiński i Skarbnik Ewa Konopińska.

7. OSP KSRG w Komadzynie na łączną kwotę 127.231,65 zł.
- 6 kompletów ubranie specjalistyczne trzyczęściowe,
- 6 szt. hełm strażacki,
- 6 szt. buty strażackie,
- 6 par rękawice strażackie specjalne,
- 1 szt. parawan osłaniający zdarzenie,
- 1 zestaw klinów typu A,
- 1 szt. wytwornica piany średniej,
- 1 szt. agregat oddymiający,
- 1 szt. pompa zanurzeniowa 1 fazowa,
- 1 szt. miernik detektor wielogazowy,
- 1 zestaw 2 podpór ratowniczych,
- 1 szt. wspornik progowy kątowy,
- 1 szt. defibrylator,
- 8 szt. wąż tłoczny W52,
- 10 szt. wąż tłoczny W75,
- 1 zestaw narzędzi akumulatorowych,
- 1 szt. osłona 2 poduszki na kierownicę,
- 1 szt. pirometr,
- 1 szt. aparat powietrzny,
- 2 szt. butle zapasowe do aparatu powietrznego,
- 3 szt. radiostacje cyfrowe,
- 1 szt. rozpierak kolumnowy 1,5 m. jednostopniowy.

Jednostkę reprezentowali Prezes Marian Serek i Skarbnik Stanisław Janusz.

Powyższy sprzęt stanowi wyposażenie dla nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo, który został przekazany OSP KSRG w Komadzynie 21 października br..

W związku z pandemią koronawirusa uroczystość odbyła się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zobacz zdjęcia: