wersja testowa serwisu

Dotacja dla gminy Dąbrowice na zakup ubrań ochronnych dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej

134845870_2131124697022646_6443827890557748148_o

Dzięki inicjatywie Wójt Gminy Dąbrowice, Doroty Dąbrowskiej i wsparcia Posła na Sejm RP, Tadeusza Woźniaka, Gmina Dąbrowice uzyskała 46 799,95 zł dotacji na zakup 13 kompletów ubrań specjalno-ochronnych w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, które współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zakupione wyposażenie trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach. Wkład własny Gminy to tylko 1% zadania tj. 472,73 zł. Warto, też przypomnieć, iż Gmina Dąbrowice w 2019 r pozyskała dla OSP w Dąbrowicach trzy komplety nowoczesnych, piaskowych, trzyczęściowych ubrań specjalno-ochronnych.

Nomexy zostały przekazane dnia 31 grudnia 2020 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach. Wójt Gminy w Dąbrowicach - Dorota Dąbrowska wraz Prezesem OSP - Piotrem Gorgoniem podpisali umowę użyczenia. Prezes OSP serdecznie podziękował w imieniu wszystkich druhów Pani Wójt za inicjatywę i zaangażowanie.