wersja testowa serwisu

Gmina Kutno: Dotacja na przebudowę drogi w Woźniakowie

Dotacja na przebudowę drogi w Woźniakowie

W dniu 02 września 2021 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wraz ze Skarbnik Małgorzatą Tulińską podpisała z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim umowę na przebudowę drogi gminnej 102220E w miejscowości Woźniaków. Przebudowa obejmie odcinek o długości 0,738 km.

Wysokość dotacji jaką otrzymała gmina wynosi 329 212, 00 zł. Środki te pochodzą z Państwowego funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.