wersja testowa serwisu

Duże pieniądze na modernizację przejść dla pieszych. Które "zebry" staną się bezpieczniejsze?

ludzie-przejscie-dla-pieszych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie w całym kraju przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych.

W województwie łódzkim dofinansowane zostaną 183 zadania (272 przejścia) na kwotę 18 034 673,00 zł, a wszystkie zadania otrzymają maksymalne dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania. Pieniądze trafią także do powiatów: poddębickiego, łowickiego, kutnowskiego oraz łęczyckiego.

Dzięki rządowemu wsparciu samorządy mogą realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).
Wykaz dofinansowanych inwestycji w naszym regionie: 

Powiat poddębicki (446 875 zł):
Przebudowa przejścia dla pieszych, droga powiatowa nr 2531E w miejscowości Wartkowice,
Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 3746E ul. Północna i nr 3749E ul. Krótka w miejscowości Poddębice,
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3730E w miejscowości Uniejów, ul. Kościelnicka,
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3730E w m. Wilamów,
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3730E w miejscowości Byczyna,
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1700E w miejscowości Brzeg,
Przebudowa u budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 3705E i nr 5137E w miejscowości Budzynek,
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3723E w miejscowości Małyń.

Powiat łowicki (368 692 zł):
Przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r ,
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2714E w miejscowości Bednary (km. 13+230),
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2714E w miejscowości Nieborów (km. 16+530 i 15+900),
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2714E w miejscowości Gągolin Południowy (km.7+757).

Powiat kutnowski (169 821 zł):
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie,
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie.

Powiat łęczycki (240 000 zł):
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zachodniej w Łęczycy,
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kilińskiego w Łęczycy.