wersja testowa serwisu

Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy podpisał umowę współpracy z prezesem PKP

normal_814d57fcc6f24ffcf211064bee30a60de0c8b00e

Dziś, 28 września 2021 r. w obecności Posła na Sejm Roberta Telusa podpisano umowę współpracy pomiędzy Marianem Pisarskim, dyrektorem Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy oraz Ireneuszem Merchel Prezesem PKP S.A.

Umowa dotyczy kształcenia kolejnych kadr wykwalifikowanych pracowników kolejnictwa. W placówce uczyć się będą np. przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści budowania i utrzymania dróg kolejowych oraz elektroenergetycy transportu szynowego.

Zainteresowanie kierunkami kolejowymi rośnie. Systematycznie zwiększa się ilość szkół podejmujących współpracuję z PKP S.A.

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy jest 42 szkołą z taką umową w skali całego kraju!

Placówka w Drzewicy szkolić będzie zatem kolejne kadry profesjonalnie przygotowanych pracowników, zapewniając im płynne przekazywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Maria Barbara Chomicz, Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego, Rafał Kądziela, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Piotr Majerczak, członek zarządu PKP S.A.

Rozwój transportu kolejowego w oparciu o nowoczesne technologie będzie możliwy tylko dzięki wyspecjalizowanym, odważnym pracownikom, gotowym realizować nowe, coraz trudniejsze zadania. Nic nie daje takiej satysfakcji jak praca, która jest jednocześnie pasją.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie