wersja testowa serwisu

Dzień Ochrony Środowiska. Gmina Kutno zielonym zakątkiem narażonym na negatywne oddziaływanie dużej aglomeracji miejskiej

Dzień Ochrony Środowiska. Gmina Kutno zielonym zakątkiem narażonym jest na negatywne oddziaływanie dużej aglomeracji miejskiej

Dziś obchodzimy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji prezentujemy działania jakie są podejmowane w naszej gminie w zakresie ochrony środowiska.

Gmina Kutno to zielony zakątek, jednakże z uwagi na swoje położenie okalające miasto narażona jest na negatywne oddziaływanie dużej aglomeracji miejskiej. Zanieczyszczenie powietrza w wyniku emisji z gospodarstw domowych skłania do refleksji i podejmowania działań proekologicznych zwłaszcza w zakresie propagowania źródeł energii odnawialnej.

Gmina Kutno w 2019 roku na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi propaguje i zachęca do wykonania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. W ramach programu „Czyste Powietrze" mieszkańcy gminy mają możliwość otrzymania dofinansowania do proekologicznych inwestycji w domostwach, które wpływają na czystość powietrza w gminie.

Dużym wyzwaniem z zakresu ochrony środowiska jest również oczyszczenie gminy z materiałów zawierających azbest. W 2019 roku marca Rada Gminy Kutno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno na lata 2019-2022. Celem programu jest doprowadzeni do całkowitego wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Kutno w perspektywie czasowej do 2032 roku. Gmina wspiera mieszkańców w tym działaniu realizując Program poprzez demontaż, załadunek i utylizację materiałów zawierających azbest finansując zadanie przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości aż do 90 %. W wyniku starań w 2019 roku dokonano utylizacji aż 44,360 Mg wyrobów zawierających azbest. W roku bieżącym Gmina Kutno planuje zutylizować dodatkowo 53,795 Mg odpadów zawierających azbest.

Jednakże, działania Gminy podejmowane w trosce o ochronę środowiska to nie tylko inwestycje, ale również edukacja ekologiczna, zwłaszcza dzieci i młodzieży. W trosce o kształtowanie postaw proekologicznych w Szkołach Podstawowych, w 2019 roku odbyły się trzy spektakle o tematyce ekologicznej, tj. „Czarownica Niska Emisja" oraz „Dusza Lasu".

Pamiętajmy, że dbanie o środowisko naturalne jest naszą wspólna misją. W trosce o przyszłość naszą i naszych rodzin, nasze najbliższe otoczenie musimy działać wspólnie, podejmując wyzwania właściwej segregujmy śmieci, oszczędzania wody oraz energii elektrycznej. Walczmy o nasze lepsze jutro, nie liczmy, że ktoś zrobi to za nas.