wersja testowa serwisu

"Dzikie" wysypisko śmieci w centrum Krośniewic? "To zagrożenie dla mieszkańców"

"Dzikie" wysypisko śmieci w centrum Krośniewic? "To zagrożenie dla mieszkańców"
fot. nadesłane

W centrum Krośniewic powstaje dzikie wysypisko śmieci - wiadomość o takie treści wpłynęła do naszej redakcji. Okazuje się, że przy blokach przy ul. Kolejowej, w pobliżu śmietników, składowane są odpady wielkogabarytowe.

- Proszę o nagłośnienie tematu dzikiego wysypiska śmieci w centrum miasta, bloki na Kolejowej 25 w Krośniewicach. Zarządcą jest Wspólnota Mieszkaniowa "Profesjonalista". To zagrożenie dla mieszkańców, pożar, szczury, a przede wszystkim wizerunek - czytamy w wiadomości do naszej redakcji.

Według mieszkańców ul. Kolejowej, którzy zgłosili się do nas, odpady powinny zostać usunięte na koszt mieszkańców odpowiedzialnych za to "dzikie wysypisko".

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miejskim w Krośniewicach. Jak władze gminy Krośniewice komentują sytuację?

- Lokatorzy, którzy wystawiają gabaryty na miejsce, w którym znajdują się pojemniki na odpady komunalne powinni je dostarczyć do PSZOK we własnym zakresie. Jeżeli tak się nie dzieje, to właściciel lub zarządca terenu powinien na swój koszt dokonać usunięcia gabarytów - poinformował nas Krzysztof Urbański, Zastępca Burmistrza Krośniewic. - W związku z istniejącą sytuacją, w dniu 11 stycznia wyznaczono spotkanie w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach z administratorem wspólnoty celem omówienia istniejącego problemu i wypracowania takich działań, żeby w przyszłości podobne sytuacje nie miały miejsca.

Na spotkaniu z administratorem wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 25 w Krośniewicach ustalono, że odpady wielkogabarytowe, które zalegają przy pojemnikach na śmieci należą do mieszkańców tej wspólnoty i zostaną usunięte w najbliższym czasie na koszt wspólnoty.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krośniewice odpady wielkogabarytowe odbierane są jeden raz w roku poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Przeważnie jest to okres letni w miesiącu lipcu lub sierpniu, a konkretny termin określony jest w harmonogramie odbioru. Natomiast poza tym terminem właściciele nieruchomości mogą przekazywać gabaryty do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.