wersja testowa serwisu

Gmina Błaszki: Podziękowania dla sołtysa za 36 lat pracy na rzecz sołectwa Domaniew

10

Przez 36 lat pracował na rzecz sołectwa Domaniew. Pełniąc funkcję sołtysa cieszył się ogromnym zaufaniem mieszkańców. Ireneusz Sobczak, bo o nim mowa, sołtys wsi Domaniew po wieloletniej pracy na rzecz sołectwa ustąpił ze stanowiska.

Podczas XLII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach, która odbyła się 28 września 2021 roku, na ręce Ireneusza Sobczaka złożone zostały podziękowania za wkład w rozwój sołectwa Domaniew.

Burmistrz Błaszek Piotr Świderski wręczył Panu Ireneuszowi Sobczakowi pamiątkową statuetkę. Podziękował za zaangażowanie, nie tylko na rzecz sołectwa, ale też na rzecz całej Gminy Błaszki. Burmistrz Błaszek podkreślał, iż Pan Ireneusz Sobczak pełniąc funkcję sołtysa przez 36 lat oraz jako radny Rady Gminy i Miasta Błaszki zawsze cieszył się dobrym imieniem oraz zaufaniem mieszkańców.

Wyrazy uznania oraz pamiątkowy dyplom z podziękowaniami wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Hendrysiak. Podziękowania i gratulacje za ręce sołtysa Domaniewa złożyli również Iwona Lisiak Zastępca Burmistrza Błaszek, Skarbnik Małgorzata Woźniakowska oraz radni Rady Miejskiej w Błaszkach obecni na sesji.

Źródło: Gmina Błaszki