wersja testowa serwisu

Gmina Kutno: Partycypacja w planowaniu przestrzennym

ankieta

Szanowni Państwo !
W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kutno – jego zakres wyznacza Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek - Wójt Gminy Kutno zaprasza Państwa – Mieszkańców Gminy do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem. Poniżej wskazanie obszaru objętego pracami (nieruchomości w Gminie Kutno, obręb Leszczynek).

Link do ankiety