wersja testowa serwisu

Gmina Kutno zakupiła kolejne laptopy

Gmina Kutno zakupiła kolejne laptopy

Gmina Kutno pozyskała kolejne fundusze z rządowego programu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota 45 000 zł została wykorzystana na zakup 18 nowoczesnych laptopów, które ułatwią prowadzenie kształcenia zdalnego dzieci z rodzin wielodzietnych, uczących się w szkołach na terenie Gminy Kutno.

- Cieszymy się, że możemy po raz kolejny doposażyć naszych uczniów w sprzęt, który posłuży do podnoszenia jakości kształcenia i pełniejszej realizacji podstawy programowej. Wierzymy, że przekazane komputery usprawnią proces edukacyjny i sprawią radość uczniom - mówi Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska.