wersja testowa serwisu

Gmina Łanięta będzie miała nowy samochód strażacki

Gmina Łanięta będzie miała nowy samochód strażacki

Dzięki staraniom Wójta Tomasza Szczęsnego, mieszkańcom Gminy Łanięta będzie służył nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

OSP Łanięta otrzyma dofinansowanie ze środków NFOŚiGW / WFOŚiGW, dotacji KSRG, MSWiA oraz środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych. W budżecie Gminy Łanięta zabezpieczona została kwota 300 000 zł na wkład własny, niezbędny do zrealizowania tego przedsięwzięcia.

- Nowy samochód pozwoli strażakom szybciej docierać na miejsce zdarzenia i sprawniej nieść pomoc poszkodowanym. Cieszymy się, że w naszej gminie zostanie zrealizowana tak duża inwestycja, mająca ogromne znaczenie dla dobra lokalnej społeczności - mówią przedstawiciele Urzędu Gminy Łanięta.