wersja testowa serwisu

Gmina Ręczno otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego w ramach zdalnego nauczania

IMG_3880

Gmina Ręczno otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zakupionych zostało 18 laptopów wraz z oprogramowaniem z czego 12 przekazano do Szkoły Podstawowej w Ręcznie, a 6 do Szkoły Podstawowej w Stobnicy.

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom, które nie mają możliwości uczestnictwa w lekcjach zdalnych.

Źródło: Gmina Ręczno