wersja testowa serwisu

Gmina Żychlin z dofinansowaniem do przewozów autobusowych

pieniadz4

We wrześniu doszło do zmiany formy prowadzenia komunikacji lokalnej. Pisaliśmy o tym tutaj. Następnie z początkiem listopada wprowadzony został przez Burmistrza Gminy kolejny etap reorganizacji usług – Gmina Żychlin przejęła funkcję organizatora w zakresie przewozów autobusowych. Taka zmiana była niezbędna do uzyskania dopłaty z budżetu państwa w formie dofinansowania zadań własnych i była przewidywana jako forma docelowa od przyszłego roku, jako przynosząca największe korzyści dla budżetu samorządu.

Początkowo planowano wprowadzenie nowej formuły organizacji transportu dopiero od 1 stycznia 2021 r. Związane to było z brakiem możliwości składania przez samorządy wniosków o dofinansowanie. Wojewoda Łódzki sprawił jednak samorządowcom sporą niespodziankę i ogłosił pod koniec października nowy nabór wniosków na dopłatę, którą można objąć ostatnie miesiące obecnego roku.

Złożony przez Urząd Gminy wniosek, rozpatrzony został pozytywnie. W dniu 17 listopada zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Burmistrzem Gminy Żychlin na dofinansowanie przewozów autobusowych w miesiącach listopadzie i grudniu br.

W zależności od ostatecznego rozliczenia liczby kilometrów wykonanych przewozów, Gmina może uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości do 58.384,80 zł.

Docelowa formuła organizacji transportu publicznego, została więc wprowadzona wcześniej niż zakładano, a koszty prowadzonej działalności uległy ponownemu obniżeniu. Koszty zakupu biletów miesięcznych obniżone zostały z kwoty 30.000 zł do 15.810 zł. Dopłata do dotacji jako udział własny wyniesie ok. 3.410 zł/m-c. Łączna wartość kosztów organizacji transportu publicznego i dowozu dzieci do naszych szkół zmniejszyła się do poziomu ok 19.220 zł. Ostateczna kwota zależeć będzie od miesięcznego rozliczenia wykonanych kilometrów. Skutkiem uzyskanej dotacji jest zmniejszenie ceny biletów komunikacji:

  • bilet jednorazowy – 1 zł (poprzednio 2 zł)
  • bilet miesięczny – 26 zł (poprzednio 50zł)
  • bilety miesięczne dla uczniów – 13,26 zł (poprzednio 25 zł)

Przy ocenie skutków finansowych przeprowadzonej reorganizacji dla budżetu gminy, przyjmuje się wartość kosztu za 1 wozokilometr. Jest to najbardziej mierzalny element wyliczeń w ramach realizowanych linii komunikacyjnych. W Gminie Żychlin udało się obniżyć tę wartość z poziomu ok. 9 zł/km do wysokości ok. 1,37 zł/km. Przed reorganizacją na terenie gminy istniały 2 linie autobusowe wykonujące ok 9.000 km/m-c, a obecnie funkcjonują 4 linie wykonujące ok 14.000 km/m-c.

Szacowana wartość budżetu w zakresie organizacji transportu publicznego (w tym dowóz dzieci do szkół) spadnie z poziomu rocznego ok. 960.000 złotych (wliczając występującą stratę), do wysokości ok 230.000 zł. Reorganizacji formy prowadzenia działalności w tym zakresie przynosi więc naszej Gminie znaczące oszczędności.

źródło: UM Żychlin