wersja testowa serwisu

Gmina Żychlin z dofinansowaniem na utworzenie pracowni edukacyjnej w Grabowie

earth-1390199_960_720

Urząd Gminy w Żychlinie informuje, że Gmina Żychlin uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pn. „ Nasze ekologiczne pracownie" na realizację zadania pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Laboratorium przyrody" przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie. Całkowita wartość zadania wynosi 54.963,00 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 49.465,00zł (90% kosztu całkowitego zadania).

Założeniem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Celem projektowanej pracowni jest kształtowanie wśród uczniów świadomości ekologicznej, przyrodniczej, chemicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska nie tylko lokalnego.

Program obejmuje zakup:

  1. elementów wyposażenia pracowni, takich jak m.in.: ławki z krzesłami, stół demonstracyjny, dygestorium chemiczne, meble i rolety,
  2. roślin doniczkowych (9szt.),
  3. pomocy dydaktycznych (50szt.),
  4. sprzętu audio video (tablica interaktywna, projektor, głośniki, laptop, wizualizer),
  5. fototapety przedstawiającej walory przyrodnicze regionu.


Termin realizacji zadania zaplanowano do dnia 31.08.2020r.

http://www.wfosigw.lodz.pl/