wersja testowa serwisu

W gminie Kutno zrealizowano granty sołeckie. Zobacz efekty prac

188AF062-B3D3-4A34-A0D8-8F7D34E0F6FB

Gmina Kutno oraz Sołectwo Nowa Wieś, Sołectwo Gołębiew Stary i Sołectwo Wysoka Wielka zakończyły realizację projektów współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Każde z sołectw otrzymało po 10 tys. zł na realizację swoich pomysłów.

W Nowej Wsi zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim celem rozwoju i integracji społecznej poprzez utwardzenie placu przy siłowni gimnastycznej, montaż ławek parkowych oraz latarni solarnej". W związku z realizacją tego projektu poniesiono łączne koszty w wysokości 17884,10 zł.

Koszty realizacji projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gołębiew Stary jako miejsca aktywności i integracji społeczności lokalnej" wyniosły 13 000,00 zł, a w jego ramach zakupiono i zamontowano zestaw zewnętrzny do zabawy dla dzieci.

Natomiast ramach projektu „Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Wielka" zamontowana została altana zewnętrzna o wymiarach 6 m x 4 m oraz huśtawka podwójna.Koszty tego projektu wyniosły 16 750,00 zł.

Projekty zrealizowane były z inicjatywy i przy dużym udziale mieszkańców z sołtysami i radnymi na czele. Gratulujemy pomysłów i dziękujemy za zaangażowanie.

Altana czterokątna 

Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim w Nowej Wsi

Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim w Nowej Wsi 

Altana i huśtawka przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Wielka

Zestaw zewnętrzny do zabawy dla dzieci na placu zabaw w Gołębiewie Starym 

Zestaw zewnętrzny do zabawy dla dzieci na placu zabaw w Gołębiewie Starym