wersja testowa serwisu

Henryk Jastalski - zapomniany bohater

5180B050-6E72-4492-ABBE-7682E4C08FF5

W piątek, 26 listopada w Miejskim Domu Kultury w Brzezinach odbyła się wystawa poświęcona życiu i działalności konspiracyjnej ppor. Henryka Jastalskiego ps. Raf – instruktora harcerskiego, lidera podziemia niepodległościowego na terenie Brzezin, Koluszek i Tomaszowa Mazowieckiego podczas drugiej wojny światowej. Istotnym elementem piątkowego spotkania był pokaz zwiastuna filmu w reżyserii Pawła Siedlika i Michała Floriańczyka, pokazującego postać Henryka Jastalskiego.

- Przygotowaliśmy szereg plansz, na których przedstawiamy życie Henryka Jastalskiego od dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na Politechnice Warszawskiej po działalność konspiracyjną i męczeńską śmierć 14 grudnia 1943 roku – powiedział Grzegorz Kędzia, brzeziński pasjonat historii, autor wystawy.

- Gdy otrzymałem materiały dotyczące Henryka Jastalskiego uznałem, że jest to świetny materiał na film. Początkowo miał być to dokument z elementami fabuły, jednak w trakcie prac uznaliśmy, że tak wyjątkowa postać zasługuje na nieco inną formę upamiętnienia ten nasz dwudziestokilku minutowy film jest raczej fabułą z elementami dokumentu – powiedział Michał Floriańczyk – współreżyser i producent obrazu. – Jeżeli uda nam się zebrać środki, będziemy chcieli ten projekt rozwinąć aby powstał pełnometrażowy film fabularny.

Wystawa oraz pokaz filmowy wzbudziły zainteresowanie wśród mieszkańców Brzezin. Obecnie trwają prace nad montażem filmu o Henryku Jastalskim, w najbliższych dniach będzie on dostępny na dedykowanej stronie internetowej www.jastalski.pl. Projekt udało się zrealizować dzięki wsparciu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w ramach Funduszu Patriotycznego.

Henryk Jastalski (ur. 1920) był członkiem ostatniego przedwojennego składu Komendy Hufca ZHP Brzeziny. Wychowany w duchu patriotyzmu i religii katolickiej był aktywnym działaczem społecznym. Podczas studiów na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej związał się z Obozem Narodowo-Radykalnym. Po wybuchu wojny wrócił do rodzinnych Koluszek i zainicjował działalność konspiracyjną. Był członkiem Komendy Powiatowej Brzeziny-Koluszki-Tomaszów Mazowiecki Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie odpowiadał za wywiad i kontrwywiad. Jego siatka odkryła niemieckie przygotowania do inwazji na Związek Sowiecki w 1942 roku. Henryk Jastalski został aresztowany przez Gestapo w grudniu 1943 roku, gdzie w Tomaszowie Mazowieckim poddawano go brutalnym torturom. Zmarł w wyniku odniesionych ran nad ranem 14 grudnia 1943 roku w wieku 23 lat. W trakcie śledztwa nie wydał żadnego ze swoich współpracowników.

Zobacz materiał filmowy: