wersja testowa serwisu

Rozstrzygnięcie I Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego pt. ”Piękno w przyrodzie”

Rozstrzygnięcie I Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego pt. ”Piękno w przyrodzie”

Komisja konkursowa w składzie:

1. Prof. Małgorzata Gajak-Toczek – Przewodnicząca Komisji

2. Piotr Czerbniak – Członek Komisji

3. Ilona Denarska - Członek Komisji

4. Magdalena Konczarek - Członek Komisji

5. Anna Michalak - Członek Komisji

spośród zgłoszonych 64 utworów wyłoniła laureatów miejsc I, II, III oraz przyznała po 5 wyróżnień w obu kategoriach wiekowych.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 9 maja 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Centrum Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49 A.

Wyłonieni laureaci otrzymają specjalne zaproszenia.