Informacja dla rolników z terenu gminy Kutno dot. programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Informacja dla rolników z terenu gminy Kutnodot. programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej”

Informujemy, że Gmina Kutno zamierza ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu folii rolniczej (białej i czarnej) oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big- Bag).

Warunki uczestnictwa w programie:

do dnia 13 sierpnia 2021 r.należy przekazać informację określającą szacunkową ilość odpadów (w kg), informację należy przekazać do Urzędu Gminy Kutno wg załączonego wzoru wniosku w formie:

- pisemnej (w sposób tradycyjny) do Urzędu Gminy Kutno – pokój nr 2 (osoba kontaktowa Rafał Augustyniak)

lub

- elektronicznej (skan wniosku) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie złożonych przez rolników wniosków Urząd Gminy dokona całościowej inwentaryzacji ilości folii i innych odpadów do usunięcia z terenu gminy Kutno, przeprowadzi rozeznanie rynku i wybierze firmę, która będzie odbierać folię. W ramach programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Oznacza to, że rolnicy we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Wójta Gminy.

Uwaga: W przypadku, gdy zaproponowane ceny odbioru folii i innych odpadów rolniczych przekroczą wysokość możliwej do otrzymania dotacji oraz w przypadku nieotrzymania przez Gminę Kutno dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" zadanie nie będzie realizowane w 2021 r.

Nazwa pliku: Wniosek-o-udzia-w-programie--Usuwanie-folii-rolniczych
Rozmiar pliku: 18 kb
Pobierz plik