wersja testowa serwisu

Informacja o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów w gminie Kutno

Informacja o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kutno nr XXIX/225/2021 z dnia 26.02.2021 r.w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2021 roku" informujemy, że w dniu 12.04.2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Kutno.

Warunkiem uzyskania dofinansowania, jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Kutno wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz podpisanie oświadczenia, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia wraz z rejestracją w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt oznakowanych.

Nazwa pliku: Wniosek-sterylizacja
Rozmiar pliku: 20 kb
Pobierz plik