wersja testowa serwisu

Inwestycje zaplanowane przez gminę Kutno na 2021 rok

Inwestycje zaplanowane przez gminę Kutno na 2021 rok

Gmina Kutno realizuje wiele inwestycji oraz planuje nowe projekty, aby poprawić jakość życia mieszkańców i zapewnić im większe bezpieczeństwo. Zadania na 2021 rok obejmują nie tylko przedsięwzięcia drogowe i kanalizacyjne, ale również związane z działalnością kulturową i oświatową.

Otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego środki w kwocie blisko 2 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dwóch znaczących zadań inwestycyjnych. Wsparcie w kwocie 795 836,00 zł pomoże zrealizować „Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś", natomiast kwota 1 200 000,00 zł sfinansuje w części kanalizację sanitarną z odgałęzieniem w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, której zasięg będzie wynosił 10km.

W kolejnych naborach wniosków z RFIL gmina Kutno stara się również o przyznanie środków na:
- Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Nowe Sójki. Wnioskowana kwota na to przedsięwzięcie wynosi 902 000,00zł.
- „Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu", na realizację, której gmina Kutno zawnioskowała o kwotę 1 100 000, 00zł.
- Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Krośniewickiej 41. Gmina Kutno na wykonanie tego przedsięwzięcia wnioskowała o kwotę 1 350 000,00zł.

Zadania planowane na rok 2021 przez Gminę Kutno w ramach naboru wniosków z RFIL obejmują inwestycje realizowane na terenach tzw. „popegeerowskich" i są to:
- Zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania chodnika o długości 3690,00 metrów wzdłuż drogi gminnej nr 102682 i 102202E, łączącej miejscowości Florek, Michałów i Głogowiec. Na realizację przedsięwzięcia wnioskowano o kwotę 1 700 000,00 zł.
- Budowa placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni w miejscowości Głogowiec, na realizację której wnioskowano o kwotę 300 000,00 zł.
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – sanitarnym przy szkole podstawowej w Strzegocinie. Gmina Kutno wnioskowała o wsparcie finansowe w kwocie 3 000 000,00 zł.

Warto wspomnieć, że Gmina Kutno już w 2020 roku opracowała projekt i koncepcję zagospodarowania przestrzeni na osiedlu w miejscowości Leszno, gdzie dawniej funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. We współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Leszczynku Gmina Kutno w 2021 roku wnioskowała do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum" o dotację w kwocie 300 000,00 zł, która pozwoli na utworzenie w Lesznie placu zabaw dla dzieci, ciągu komunikacyjnego, a także na wyznaczenie miejsca na pojemniki na odpady.

To i obecnie realizowane zadanie w miejscowości Leszno, polegające na uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców tej części gminy Kutno.