wersja testowa serwisu

Jarosław Gowin: Dodatkowe 20,5 mld zł dla przedsiębiorców w ramach nowelizacji Tarczy Finansowej PFR oraz zupełnie nowego programu dla MŚP

porozumienie_gowina_glown_20210113-152052_1

Rada Ministrów na wniosek Jarosława Gowina 5 stycznia przyjęła dwie uchwały: ws. nowelizacji Tarczy Finansowej PFR oraz ws. przyjęcia zupełnie nowego programu dla MŚP, czyli tzw. „Tarczy Finansowej PFR 2.0".

Jarosław Gowin z sukcesem zabiegał o dodatkowe 20,5 mld zł w ramach walki o miejsca pracy i ratowania polskiej gospodarki w czasie pandemii COVID-19. Dzięki temu kwota pomocy udzielonej polskim przedsiębiorcom w trakcie pandemii zbliża się do 200 mld zł.

Wsparcie dla gospodarki, za którą w ramach rządu odpowiada Jarosław Gowin, obejmie teraz w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 45 branż.

Jesteśmy odpowiedzialni. Nie pozostawiamy bez pomocy tych branż, których działalność przez koronawirusa musiała zostać ograniczona. Wśród nich są m.in. branże hotelarska, turystyczna, gastronomiczna, ale także sportowa, kulturalna i rozrywkowa czy reklamowa i wydawnicza.

Wsparcie zostało poprzedzone dziesiątkami spotkań i konsultacji z przedsiębiorcami przeprowadzonymi przez Jarosława Gowina wraz z jego współpracownikami w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Nowelizacja Tarczy Finansowej PFR to przede wszystkim umorzenie do 100% środków otrzymanych przez polskich przedsiębiorców w celu wsparcia walki z gospodarczymi skutkami pandemii. Dzięki temu aż 7,5 mld złotych zostanie w kieszeni polskich przedsiębiorców.

Natomiast Tarcza Finansowa PFR 2.0 to zupełnie nowy instrument do walki o utrzymanie kondycji polskich przedsiębiorstw, na który zostanie przeznaczone 13 miliardów złotych. To kolejne wsparcie dla najbardziej dotkniętych branż – 6,5 mld zł dla mikrofirm oraz 6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorców.

Powyższe działania mają na celu zapobieganie upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Po rozpoczęciu Narodowego Programu Szczepień jesteśmy coraz bliżej uwolnienia polskiej gospodarki i powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego.