Najważniejsze wideo w eku24

Joanna Skrzydlewska Marszałkiem Województwa Łódzkiego

93abc951c9b11936ac34725b205265c5_XL
fot. Tomasz Grala

Na wznowionych 11 czerwca obradach I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego radni dokonali wyboru marszałka. Funkcję tę będzie pełnić Joanna Skrzydlewska z Koalicji Obywatelskiej. Wicemarszałkami wybrano dwoje radnych z koalicji Trzecia Droga: Agnieszkę Ryś (Polska 2050 Szymona Hołowni) oraz Piotra Wojtysiaka (Polskie Stronnictwo Ludowe). Członkami Zarządu Województwa zostali: Artur Bagieński z PSL oraz wybrany spoza składu radnych, Artur Ostrowski reprezentujący Lewicę.

Wtorkowe obrady rozpoczęto od wyboru wiceprzewodniczących sejmiku. Zgłoszonych zostało troje kandydatów: Piotr Bors z Lewicy, Janusz Ciesielski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Magdalena Spólnicka z Koalicji Obywatelskiej. W głosowaniu zdecydowano, że wybranej 7 maja, przewodniczącej Małgorzacie Grabarczyk (KO) pomagać będą: Magdalena Spólnicka (KO) i Piotr Bors (Lewica).

Kolejnym punktem obrad był wybór marszałka województwa. Zgłoszonych zostało dwoje kandydatów: Joanna Skrzydlewska (KO) oraz dotychczasowy marszałek Grzegorz Schreiber (PiS). W głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 17:16, na marszałka wybrana została Joanna Skrzydlewska. W tajnych głosowaniach radni wybierali również wiceprzewodniczących sejmiku, jak i członków zarządu.

Podczas I sesji radni Sejmiku Województwa Łódzkiego VII kadencji wybrali także składy osobowe i przewodniczących komisji stałych z wyjątkiem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przed końcem wyboru członków komisji salę obrad opuścili radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Pozostała część sesji przebiegła bez ich udziału.

Przed zakończeniem obrad na wniosek Maciej Sulgana - przewodniczącego klubu radnych Koalicja Obywatelska do porządku wprowadzono punkt dotyczący wyboru trzeciego wiceprzewodniczącego sejmiku. Obecni na sali radni KO, Trzeciej drogi oraz radny Lewicy jednogłośnie zdecydowali, że ten wakat obejmie Magdalena Werstak (KO).

Kolejne obrady Sejmiku Województwa Łódzkiego VII kadencji odbędą się 21 czerwca. Radni będą debatować nad udzieleniem absolutorium dla zarządu.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zobacz zdjęcia: