wersja testowa serwisu

Już są pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii

Już są pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, poinformował o bardzo korzystnych pożyczkach dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19, w tym utracili płynności finansową.

To pożyczki Jeremie 2 oferowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Do dyspozycji firm z naszego regionu jest prawie 59 milionów złotych. Umowa została podpisana i lada chwila będzie można składać wnioski.

Pożyczki będą mogli zaciągać właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Będą one nisko oprocentowane, a przedsiębiorcy nie poniosą dodatkowych opłat i prowizji w związku z ich przyznaniem. Pożyczki będą zawierać opcję karencji w spłacie – do 6 miesięcy, oraz stosowanie wakacji kredytowych - raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Na co będzie można wykorzystać pożyczkę? Jak poinformował marszałek Grzegorz Schreiber, na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup towarów i półproduktów.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zobacz film: