wersja testowa serwisu

Karta Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Kutno

KDR

Urząd Gminy Kutno zaprasza rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie Gminy Kutno posiadające na wychowaniu troje dzieci lub więcej oraz rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, do składania wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1 w pokoju nr 32 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30- 15.30).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 024 355 70 40.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz jednostek oraz wysokość zniżek dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i jest na bieżąco aktualizowana. Na powyższej stronie internetowej można uzyskać szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

Pragniemy przypomnieć, że Gmina Kutno od tego roku rozszerzyła program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w Gminie Kutno wprowadzając korzystanie z ulgi 50% na organizowane przez Kutnowski Dom Kultury i Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie spektakle, koncerty, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz zakup biletów do kina.

Kontynuujemy również udzielanie ulgi przy zakupie biletów na strefę basenową w Aquapark Kutno dla wszystkich mieszkańców Gminy Kutno posiadających, Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.