KDK: Rusza konkurs "Pierwsza gwiazdka już na niebie"

KDK: Rusza konkurs "Pierwsza gwiazdka już na niebie"

Kutnowski Dom Kultury zachęca uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną pod tytułem „Pierwsza gwiazdka już na niebie". 

Celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci. Tematyka to motywy kojarzące się ze Świętami Bożego Narodzenia, oddające atmosferę świąt, konwencja kartki świątecznej. Oryginalny projekt karty Kutnowski Dom Kultury użyje wysyłając życzenia świąteczne!

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela instruktor Agnieszka Dąbrowska-Walczak.

Termin zgłaszania prac upływa 25 listopada 2023. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Grand prix konkursu czyli nagroda główna, otrzyma również pakiet wydrukowanych kart.

Format pracy A4 lub A5, pojedyncza kartka bez złożenia. Nie ma potrzeby projektowania wnętrza, oceniana będzie strona wierzchnia kartki. Szczegóły w regulaminie na stronie KDK: https://kdk.net.pl/pierwsza-gwiazdka-juz-na-niebie-2023/.