wersja testowa serwisu

Klub Dziecięcy "Leśna Gromadka" w Gołębiewku Nowym oficjalnie otwarty

Untitled

W Gołębiewku Nowym (gm. Kutno) powstał Klub Dziecięcy "Leśna Gromadka". Wczoraj (25 lutego) odbyło się oficjalne otwarcie placówki.

W wydarzeniu udział wzięli Wojewoda Łódzki, Tobiasz Bocheński, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Przemysław Błaszczyk, Wójt Gminy Kutno, Justyna Jasińska, Przewodnicząca Rady Gminy Kutno, Joanna Kajszczarek, Ksiądz Stanisław Zarosa SAC, Rafał Jóźwiak reprezentujący Urząd Marszałkowski oraz Magdalena Krupińska-Kotulska, Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji, prowadząca i nadzorująca inwestycję.

Klub Dziecięcy „Leśna Gromada" został utworzony dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę Kutno z dwóch programów pomocowych. Z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020 pozyskano kwotę 759 000, 00 zł. Dodatkowo na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada" Gmina Kutno pozyskała z Rządowego Programu „Maluch +" oraz z programu RPO Województwa Łódzkiego wsparcie w łącznej kwocie 683 483,73.

Atutem Klubu Dziecięcego jest kwota ponoszona za pobyt dziecka, wynosząca zaledwie 118 zł. Do placówki może uczęszczać 23 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Jest to pierwsze tego typu miejsce w gminie Kutno. Przedsięwzięcie będzie skutecznie służyło mieszkańcom, tworząc optymalne warunki do rozwoju każdego dziecka oraz pozwalając ich rodzicom na powrót do aktywności zawodowej.

Atrakcyjność miejsca podnosi parking na 35 miejsc wykonany w ramach zadania.

źródło: własne / UG Kutno

Zobacz materiał filmowy z uroczystości (a pod nim zdjęcia): 
Zobacz zdjęcia: