wersja testowa serwisu

W Gołębiewku Nowym powstaje klubik dziecięcy

Klubik dziecięcy w Gołębiewku Nowym

Trwają prace budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym z przeznaczeniem na potrzeby Klubu dziecięcego.

Będzie to pierwszy klub dziecięcy w Gminie Kutno prowadzony przez samorząd.

Klub żłobkowy przewiduje docelowo 23 miejsca dla dzieci w wieku od roku do trzech lat.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 31 październik br.

Gmina Kutno pozyskał dofinansowanie na powyższe zadanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+, w kwocie 759.000,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia działalności klubu dziecięcego to 1 marca 2021r.